Wis Skole

Wis Skole Versjon 20d, 02.06.2005

I versjon 20d har vi rettet en feil med hvilken målform som blir brukt i rapporten Karakterutskrift.

Generelt
Etter at vi la ut versjon 20 og 20b fant vi et par vesentlige feil i WisSkole.

Den ene feilen gjorde at import av skole til felles database feilet. Skolens data ble importert, men enkelte opplysninger på elevene ble ikke koblet riktig. Alle data var altså bevart, men koblingen til eleven var borte.

For skolene så det derfor ut som om importen ikke hadde hentet inn all informasjon.

Denne feilen ble rettet i versjon 20c, og samtidig forbedret vi utskriften "Inntakskontor, karakter papir" etter henvendelse fra skolene.

I etterkant fikk vi også beskjed om at utskriften "Inntakskontor, karakter papir" brukte bokmål som målform uansett hva som var satt på eleven eller skolen. Dette ble da straks rettet i versjon 20d.

Antall punkt: 1

Område Tekst Status
Rapport
1162
Feil målform i rapport Karakterutskrift

Rapporten Karakterutskrift ble skrevet ut med bokmål som målform uansett hva som var satt på eleven eller skolen. Denne feilen er nå rettet.

Utført