Wis Skole

Wis Skole Versjon 20e, 14.06.2005

I versjon 20e har vi rettet kosmetiske feil i vitnemålet samt fikset feil i tilgang til Oppsett skjema

Generelt
Den viktigste endringen i denne versjonen i forhold til tidligere versjoner, er at vi har pusset kosmetiske feil i vitnemålsutskriftene. Utskriftene hadde en tendes til å skrive fotnotehenvisningene for tett opp til eller oppå tekstenforan.

Dette skal nå være rettet og utskriftene skal nå være korrekt hos alle. Vi ber alle skoler om å sjekke at vitnemål og protokoller blir skrevet riktig ut.

Eventuelle avvik bes rapportert til WIS så snart som mulig.

Antall punkt: 8

Område Tekst Status
Backup
954
Feil tilgang til skjema oppsett

En feil gjorde at alle fikk tilgang til Oppsett og System-skjema ved å gå på Vis i hovedmenyen og velge skjema derfra.

Dette er rettet opp slik at man må logge inn med en bruker som har riktig tilgang for å komme inn på disse skjemaene.

Utført
Backup
948
K-Reg, hente inn prosjekt

En feil i K-Reg importen gjør at prosjektet ikke blir hentet inn til Wis Skole. Dette er rettet opp. De som har opplevd denne feilen trenger ikke å importere k-reg filen på nytt - det holder å restarte programmet så vil prosjekt dukke opp.

Utført
Elevdata
934
Automatisk oppslag av poststed

Om en legger inn postnr på eleven og så skal legge inn postnr på foresatte så blir ikke poststed automatisk slått opp. Dette er rettet opp.

Utført
Felles
729
Adresse kommer ikke med i Elevdata

Hvis gateadresse er blank og postadresse er fylt ut kommer ikke noe av adressen med på ElevData-listen. Dette er rettet opp.

Utført
Felles
771
Backup av rapportoppsett

Backup-funksjonen i programmet tar nå backup av rapportoppsett.

Utført
K-reg
708
Advarsel ved innlegging av K-reg-diskett

Når en lager K-Reg diskett, så kommer Wis Skole nå med en advarsel om det fins datafil der fra før. Reduserer faren for overskriving av data.

Utført
Rapport
743
Feil i hjelpetekst på rapport

I hjelpeteksten til rapport Karakterstatistikk - papir står det at Læringssenteret vil ha rapporten innsendt på fil. Dette er gammel informasjon - LS henter data direkte fra VIGO systemet hos fylkene. Fikset på hjelpeteksten.

Utført
Rapport
1161
Kosmetiske feil i vitnemål

Vi har pusset kosmetiske feil i vitnemålsutskriftene. Utskriftene hadde
en tendes til å skrive fotnotehenvisningene for tett opp til eller oppå teksten
foran.

Dette skal nå være rettet og utskriftene skal nå være korrekt hos alle.

Utført