Wis Skole

Wis Skole Versjon 20f, 08.09.2005

I versjon 20f har vi lagt til valg for å lage fil til nasjonale prøver uansett om man får melding om manglende personnr eller tilknytning til faglærere.

Generelt
Denne versjonen inneholder forbedret eksport av data til Nasjonale prøver. Ellers er det kun gjort noen mindre rettinger av feil

Eventuelle problemer med rapportering til Nasjonale prøver bes rapportert til WIS så snart som mulig.

Antall punkt: 2

Område Tekst Status
Backup
1002
Endret overføring til Nasjonale prøver

Lagt til mulighet til å lage fil på tross av manglende personnr eller manglende tilknytning til faglærer. Kun elever med gyldig personnr blir eksportert.

Utført
Backup
1001
Feil ved overføring mellom skoleår

En feil i overføringsrutinen til nytt skoleår gjorde at man tilsynelatende "mistet" kontaktlærerne på klassene. Dette var ikke tilfelle, men man måtte restarte programmet for å se kontaktlærerne. Feilen er rettet.

Utført