Wis Skole

Wis Skole Versjon 20g, 15.09.2005

I versjon 20g har vi lagt til valg for å lage fil til GSI.

Generelt
Denne versjonen inneholder eksport av data til GSI. Ellers er det ikke gjort noen endringer siden versjon 20f.

Eventuelle problemer med eksport av fil til GSI bes rapportert til WIS så snart som mulig.

Antall punkt: 1

Område Tekst Status
Import/Eksport
1160
Eksport til GSI

Det er nå lagt til mulighet for å lage fil med data til GSI.
Velg utskrift og deretter rapporten "GSI individ, fil".

Utført