Wis Skole

Wis Skole Versjon 22, 30.11.2006

I versjon 22 lanserer vi flere viktige nyheter. Vi har tilpasset fagregister, skjemaer og en del utskrifter til Kunnskapsløftet

Programmet er gjort klart for registrering av elever og klasser i skoleåret 2007-2008. Vi har forbedret støtten for og administrasjon av flere skoler i samme database

  • mulighet for "superbruker" for kommunen med tilgang til hele databasen
  • ny fleksibel statistikkfunksjon på kommunenivå, med sterke filtermuligheter og tilpasningsmuligheter
  • søkemuligheter på kommunenivå

Kunnskapsløftet
For å markere at en klasse følger Kunnskapsløftet, så går en inn på skjema Skolen - Klasser og velger flipp Generelt. Her ligger det et nytt felt som heter Læreplan. Det er her mulig å sette at klassen følger læreplan L97 eller LK06 (Kunnskapsløftet). Dette valget styrer bl.a hvilke fag som er tilgjengelig når en fører karakterer på klassen.

Antall punkt: 6

Område Tekst Status
Felles
1142
Forbedet søkemulighet
Søkemuligheter på kommunenivå
Utført
Felles
1137
Kunnskapsløftet

For å markere at en klasse følger Kunnskapsløftet, så går en inn på skjema Skolen - Klasser og velger flipp Generelt. Her ligger det et nytt felt som heter Læreplan.

Det er her mulig å sette at klassen følger læreplan L97 eller LK06 (Kunnskapsløftet).

Dette valget styrer bl.a hvilke fag som er tilgjengelig når en fører karakterer på klassen.

Utført
K-reg
1139
Ny versjon av K-reg

NB! Versjon 22 krever ny versjon av karakterregistreringsprogrammet K-reg. Dette blir lagt ut på mandag 4. desember.

Last ned siste versjon av dette og installer. Om skolen allerede har laget K-reg filer til lærerne, må disse oppdateres. Bruk da K-reg Data ut-funksjonen i Wis skole.

Er det allerede ført karakterer i k-reg, må man hente inn k-reg filene i Wis skole før man oppdaterer til versjon 22 og lager k-reg filene på nytt.

Utført
Oppsett
1140
Kommune tilgang til hele databasen
Mulighet for "superbruker" for kommunen med tilgang til hele databasen
Utført
Oppsett
1138
Støtte for SFO og barnehage

Det er også lagt inn bedre støtte for SFO og barnehage. Man kan legge inn barnehagene i databasen slik at de kan administrere sine barn, grupper/avdelinger og personale.

Det er laget muligheter for utskrift av avdelingslister og utskrift av fakturagrunnlag for barnehagetid.

Med statistikkfunksjonen kan man for eksempel se hvilke barn som er mellom 1-3 år som kun har deltidsplass på barnehage og dermed har rett til redusert kontantstøtte. Man kan se hvor mange barn som har sfo-plass, fordelt på skole.

Dersom barnehagen bruker Wis skole vil det være mye enklere å overføre data mellom barnehage og barneskole

Utført
Rapport
1141
Fleksibel statistikkfunksjon

Ny fleksibel statistikkfunksjon på kommunenivå, med sterke filtermuligheter og tilpasningsmuligheter.

Utført