Wis Skole

Wis Skole Versjon 20h, 13.10.2005

I versjon 20h har vi oppdatert filene som skal sendes til Inntakskontoret. Dette gjelder både elev- og karakterrapporteringen. I tillegg har vi rettet en del feil og forbedret noen rapporter.

Generelt
Denne versjonen inneholder oppdaterte eksporter for fil til Inntakskontoret. Både eksporten av avgangselever og eksporten av termin-/avgangskarakterer er oppdatert. Ellers er det gjort en del rettinger feil og forbedringer av rapporter.

Eventuelle problemer med eksport av fil til Inntakskontoret bes rapportert til WIS så snart som mulig.

Antall punkt: 11

Område Tekst Status
Backup
1031
Nytt skoleår innlagt (2006-07)

Det er nå lagt inn nytt skoleår, 2006-07, i systemet.

Skolene kan selv legge inn de skoleårene de måtte ønske, men vi har nå lagt inn dette skoleåret for skolene

Utført
Backup
1029
Feil i eksport til GSI Individ

En feil gjorde at elever uten personnr ble registrert med kjønn Gutt i eksport av fil til GSI Individ. Dette er nå rettet slik at filen ikke inneholder informasjon om kjønn for disse elevene.
I tillegg så er det laget et tips for utskriften som blir vist i det grønne feltet nederst i programmet.

Utført
Backup
955
Feil i nynorsk tips - Karakterutskrift

Tipset til utskriften Karakterutskrift innehold trykkfeil på nynorsk.
Dette er nå rettet.

Utført
Grupper
957
Skolen - Grupper, sluttet elever vises i listen

En feil gjorde at elever som var markert som sluttet ved skolen likevel ble vist på skjema Skolen, flipp Grupper.
Dette er nå rettet.

Utført
Oppsett
991
Feil kommunenummer

I systemtabellen som innholder register over alle kommuner, så var det sneket seg inn feil navn på kommune nr 1221. Det stod tidligere Fitjar, men dette er nå rettet til Stord.

Utført
Oppsett
983
Tips på etikett utskriftene

Tipset som ble vist på etikettutskriftene (elever, foresatte og personale) sa tidligere at oppsett av etiketter gjøres på skjema System. Det er feil.

Oppsett av etiketter ligger på skjema Oppsett.

Utført
Rapport
1159
Fil til Inntakskontoret

Inntakskontorene har oppdatert sine systemer, og formatet på filene fra skolene er endret litt.

Rapportene "Inntakskontor karakter, fil" og "Inntakskontor elever, fil" er nå oppdatert slik at de stemmer med det formatet Inntakskontorene krever.

Utført
Rapport
1016
Radhøyde i tabell-utskrifter

Det er nå mulig å selv gi inn radhøyde som skal brukes i utskriftene Klassetabell, Gruppetabell og Personaletabell. Høyden gis inn som desimaltall i millimeter.

Utført
Rapport
996
Feil i klasseliste 4

Feltet fødselsdato i utskriften Klasseliste 4 var tidligere for smalt til å vise hele teksten.
Dette er nå rettet.

Utført
Rapport
1006
Min klasseliste på nynorsk

Vi har oversatt alle faste tekster til nynorsk.

Utført
Rapport
860
Nytt felt til min klasseliste

Etter ønske fra skolene har vi nå lagt til muligheten for å velge feltet fødselsnr i utskriften Min klasseliste.

Utført