Wis Skole

Wis Skole Versjon 20i, 20.12.2005

Versjon 20i er klargjort for skoleåret 2006-07. I tillegg er det gjort en hel del små forbedringer.

Generelt
Denne versjonen er klargjort for innlegging av lisenskode for senere skoleår. I tillegg er det gjort mange små forbedringer.

Antall punkt: 18

Område Tekst Status
Backup
1053
Lagre rapporter til fil

Det kommer ofte ønsker om å kunne lagre diverse utskrifter til fil. Har nå laget mulighet til å ta ut de fleste rapporter til excel, word, html, pdf osv. Klikk på skriverknapp på vanlig måte. Nederst i boksen for skrivervalg velger du filtype og plassering. Fungerer ikke for vitnmål eller vitnemålsprotokoller.

Utført
Backup
1041
Fjernstyre lukking av program

De aller fleste problemer knyttet til oppgradering av WisSkole kommer av at programmet ikke er lukket. Når programmet er oppe får ikke installasjonsprogrammet til å erstatte eksisterende filer.

En konsekvens av det er at man må gå rundt å sjekke om noen har programmet oppe. En tidkrevende prossess, spesielt for kommuner som har alle skoler i samme database.

Vi har nå laget en stoppfunksjon som man kan bruke til å fjernstyre lukking av programmet. Funksjonen stenger ned alle andre brukere, og hindrer de å logge på igjen før man har åpnet programmet igjen. Ligger undet System - Avslutt.

Man kan skrive en melding til brukerne slik at de vet hva som foregår.

Utført
Backup
1033
Rettet feil i Min klasseliste

Min klasseliste flettet feltet ElevNavn på følgende måte: "Etternavn,Fornavn". Det manglet altså mellomrom mellom komma og fornavnet. Dette er rettet.


Utført
Elevdata
1038
Elevdata (skjema): Ta med elevnavn som tittel

Har tatt med elevens navn som tittel på elevdataskjemaet

Utført
Felles
439
Telefon privat/jobb/mobil

Har lagt til felt for å registrere elevens mobilnummer og kjønn. Begge deler tatt med i Min klasseliste. Endret Elevtall utskriften slik at beregningene blir gjort ut i fra Kjønn-feltet. Kjønn registreres automatisk ved utfylling av personnr.

Utført
Felles
834
Kopiere adresse fra foresatt 1 til foresatt 2

Har rettet stavefeil i spørsmål når man skal kopiere adresseinfo til foresatte

Utført
Felles
686
Målform i klasseliste

Etter ønske fra skolene har vi nå lagt til muligheten for å velge feltet mobilnummer og målform i utskriften Min klasseliste.

Utført
K-reg
932
Sjekk at bruker står på korrekt termin

Enkelte har stått i feil termin når de har laget fil til Kreg. Det vil bety at alle karakterene som blir lagt inn på disketten vil være feil. Vi har derfor laget en sjekk på om man står i riktig termin i forhold til dato når man lager fil. Formelen er som følger:
hvis (DagensDato < eller lik DatoFra) eller (DagensDato > eller lik DatoTil) --> Feil!

DatoFra og DatoTil er terminens datogrenser.

Utført
Karakter
1052
Markere aktiv elev i karakterskjema
Det kan være vanskelig å se hvilken elev man setter karakter på i karakterskjemaet. Noen sitter faktisk med linjal. Ønske om å markere aktiv elev.
Løsning: aktiv elev blir markert med blå tekst.
Utført
Oppsett
1158
Registrere senere skoleår

Det er nå mulig å registrere lisenskoden for senere skoleår.

Utført
Rapport
1048
Feil i gruppetabellutskrift
Når man velger Alle grupper i utskriften Gruppetabell blir ikke gruppemerknaden endret for hver gruppe. Kun den første gruppens merknad vises uansett. Dette er fikset.
Utført
Rapport
990
Romnr. på utskrifter

Har lagt inn klasserom i toppen av en del utskrifter.

Utført
Rapport
1007
Ønsker for utskrift av Elevdata

Har gjort følgende endringer i elevdatautskriften:

  • lagt til foresattes mobilnummer
  • lagt til elevens og foresattes epost
Utført
Rapport
1000
For liten plass til klassenavn i utskrifter
I en del utskrifter har det vært problemer med at lange klassenavn har blitt kuttet ned. Det er nå rettet opp.
Utført
Rapport
995
Ny rapport: Klasseliste med tilvalgsfag

Har laget en ny rapport som viser elevene i en klasse med egen kolonne for tilvalgsfag.

Utført
Rapport
967
Elev mangler i utvalg på vitnemål

En oppdateringsfeil gjorde at man ikke fikk opp ny elev i valgboks for elever i vitnemålsutskriften. Det er fikset.

Utført
Rapport
1043
Skriv ut hjelp - enkeltside

Utskriftknappen i hjelpa skriver ut hele hjelpdatabasen som en oppdatert dokumentasjon av programmet. Har lagt til egen utskriftknapp som skriver ut aktivt hjelpedokument.

Utført
Rapport
1012
Karakterer i ett fag

Veldig mange har etterlyst en karakterutskrift som viser karakteren for ett fag med mulighet til å fylle inn klagefrist og underskrift.

Dette er løst ved å gjøre det mulig å velge fag i den eksisterende karakterutskriften. Har også lagt inn et felt hvor man kan skrive en egen tekst angående klagefrist.

Utført