Wis Skole

Wis Skole Versjon 22b, 06.12.2006

Mulighet for eksport av fagene i kunnskapsløftet til vårt eksterne karakterregistreringsprogram K-Reg.

Versjon 22b inneholder noen rettinger fra versjon 22a
Som nevnt tidligere har vi lagt inn de nye fagbetegnelsene i kunnskapsløftet.
Nå har vi også lagt inn støtte for eksport av fagene i kunnskapsløftet til vårt eksterne karakterregistreringsprogram K-Reg.

For alle som skal benytte Kreg til å føre karakterer gjelder følgende:

  • Oppdater Wis skole til nyeste versjon (22b)
  • Lag K-Reg filer til lærerne på nytt
  • Eksisterende versjon av K-Reg kan benyttes (versjon 2b)
  • Skoler som ikke har brukt K-Reg før, må uansett laste ned og installere
    siste versjon av K-Reg før det kan brukes.

En ny komponent i Wis Skole gjorde at versjon 22 og 22a ikke kunne kjøre på
Windows 98. Det er nå rettet opp, og de som er berørt av problemet kan gå
på internett, laste ned og installere siste versjon som vanlig.

 

Antall punkt: 2

Område Tekst Status
K-reg
1124
Eksport av fagene i kunnskapsløftet til K-Reg.
Eksport av fagene i kunnskapsløftet til vårt eksterne karakterregistreringsprogram K-Reg.
Utført
Oppsett
1126
Gått tilbake til opprinnelige tilgangssjekk

Vi la også inn en strengere sjekk av brukere ved pålogging i programmet.

Denne innstrammingen førte at enkelte brukere ikke fikk logget på, og vi
har derfor gått tilbake til den opprinnelige sjekken.

Utført