Wis Skole

Wis Skole Versjon 22a, 04.12.2006

Mulighet for å få opp kolonne for føring av tilvalgsfag i karakterregistreringsskjemaet selv om klassen følger Kunnskapsløftet.

Wis Skole - Versjon 22a inneholder noen små rettinger fra versjon 22

I forrige uke la vi ut versjon 22 av Wis Skole med oppdatert fagplan for Kunnskapsløftet. Men vi var ikke klar over at elever i en overgangsperiode fortsatt kunne ha tilvalgsfag selv om de følger den nye læreplanen.

Dette er nå rettet opp slik at man kan få opp kolonne for føring av tilvalgsfag i karakterregistreringsskjemaet selv om klassen følger Kunnskapsløftet.

Vi la også inn en strengere sjekk av brukere ved pålogging i programmet.
Denne innstrammingen førte at enkelte brukere ikke fikk logget på, og vi har derfor gått tilbake til den opprinnelige sjekken.

Vi minner om nettsiden til programmet: http://www.wis.no/skole. Her finner du også en helt ny kursvideo som kan hjelpe nye skoler med å komme i gang, hjelp og tips, alle infobrev, oversikt over brukere og mye mer.

Antall punkt: 1

Område Tekst Status
Karakter
1125
Kolonne for føring av tilvalgsfag

I forrige uke la vi ut versjon 22 av Wis Skole med oppdatert fagplan for Kunnskapsløftet. Men vi var ikke klar over at elever i en overgangsperiode fortsatt kunne ha tilvalgsfag selv om de følger den nye læreplanen.

Dette er nå rettet opp slik at man kan få opp kolonne for føring av tilvalgsfag i karakterregistreringsskjemaet selv om klassen følger Kunnskapsløftet.

Utført