Wis Skole

Wis Skole Versjon 21a, 16.05.2006

Versjon 21a inneholder noen små feilrettinger av versjon 21.

Antall punkt: 3

Område Tekst Status
Karakter
1149
Forklaring til vitnemål

Utskriften Forklaring til vitnemål ble ved en forglemmelse utelatt fra skoleåret 2005-06 i versjon 21 av Wis Skole. Dette er nå rettet.

Utført
Rapport
1150
Utfall av sensur - nr på elev

 Rapportene Utfall av sensur (muntlig og skriftlig) har informasjon om elev-/eksaminandnr. Dette feltet ble tidligere fylt ut med klassenavn og elevenr uten skilletegn mellom.

For elev nr 1 i klasse 10 ville dette da se ut som "101". Vi har endret dette til å bruke bindestrek ("-") mellom klassenavn og elevnr. I eksemplet over vil dette da bli 10-1.

Utført
Rapport
1151
Utfall av sensur - tips

I tips til rapportene Utfall av sensur (muntlig og skriftlig) så henvises det til felt for å velge om en vil ha med klassebokstav i elev-/eksaminandnr.

Dette feltet er fjernet i utvalget til rapportene, og tipset er nå oppdatert i henhold til dette.

Utført