Wis Skole

Wis Skole Versjon 21b, 27.09.2006

Versjon 21b inneholder noen små feilrettinger av versjon 21a.

Antall punkt: 6

Område Tekst Status
Karakter
1146
Digital eksamen - fil til Fronter

I versjon 21b datert 16.05.2006 så var det en liten feil i kommandoen som kjører overføring av fil fra Wis Skole til Fronter.

Denne feilen er nå rettet.

Utført
Karakter
1144
Sensors karakterforslag - tips

Tipset som kom opp når en valgte rapporten Sensors karakterforslag, var feil. Det henviste til rapporten Utfall av sensur, skriftlig.

Dette er nå rettet slik at riktig tips blir vist.

Utført
Oppsett
1145
E-post adresse til skolen

De nye sensurlistene har felt for e-post adresse til skolen. Denne informasjonen var tidligere vanskelig å finne i Wis Skole da det lå på skjemaet som benyttes for å registrere lisenskoden i programmet.

Feltet er derfor lagt til på skjema Skolen -Generelt og på skjema System - Skoler.

Utført
Rapport
1148
GSI Individ, Fil

Eksport av fil til GSI Individ er klargjort for skoleåret 2006-07.

Utført
Rapport
1143
Sensors karakterforslag - nr på elev

I rapporten Sensors karakterforslag så fins det kolonner både for gruppe og elev-/eksaminandnr. Vi tolket dette slik at kolonnen for elev-/eksaminandnr derfor ikke trengte å inneholde gruppebetegnelsen i tillegg til elevens nr. Etter henvendelse fra noen skoler og samtaler med Utdanningsdirektoratet og fylkesmannen, så har vi fått forståelse for at dette var feil. Vi har derfor endret denne kolonnen til å inneholde både gruppenavn og elevens nr i gruppen.

Utført
Rapport
1147
VO: Utfall av sensur, muntlig

Udir har ikke rukket å utarbeide nye skjema for Utfall av sensur, muntlig, for VO institusjonene. WIS har vært i kontakt med Udir om å lage et skjema i Wis Skole, og vi har fått tillatelse til å bruke det samme skjemaet som ordinære grunnskoler bruker.

Vi har bare endret litt i teksten i toppen av skjemaet.

Utført