Wis Skole

Wis Skole Versjon 20j, 10.01.2006

Versjon 20j retter et par feil fra versjon 20i.

Antall punkt: 2

Område Tekst Status
Felles
1156
Feil ved installasjon og oppgradering

Det oppstod en feil i versjon 20i som gjorde at databasen ikke ble oppdatert riktig for de skolene som installerte programmet for første gang og de skolene som oppgraderte fra versjoner eldre enn versjon 20.

Denne feilen er nå rettet slik at installasjon og oppgradering fungerer.

Utført
K-reg
1157
Eksport av K-Reg fil

I versjon 20i ble det lagt inn en kontroll på om dagens dato samsvarer med den terminen som er satt i Wis Skole når en eksporterer data til K-Reg.

Denne kontrollen var for streng, og det medførte at en ikke fikk laget K-Reg diskett med data fra termin høst i januar. Dette er nå endret, og det gis nå en advarsel dersom dagens dato er utenfor det som anses som normalt for valgt termin.

Utført