Wis Skole

Wis Skole Versjon 17b, 09.06.2004

Oppdatering 17b. Versjon 17b inneholder retting av noen feil som fantes i versjon 17.

Antall punkt: 7

Område Tekst Status
Felles
1183
Tatt bort utskrift av bestillingsskjema
Utskriften av bestillingsskjema har foreløpig blitt tatt bort. Ta kontakt med WIS direkte dersom din skole skulle bestilt programmet.
Utført
Felles
1182
Komprimere og reindeksere databasen

Vi har nå laget mulighet for brukerne til å komprimere og reindeksere databasen i Wis Skole. Av og til, f.eks ved strømbrudd eller ustabile nettverk, så kan databasen bli korrupt. Det kan da hjelpe å kjøre en komprimering og reindeksering av databasen.

Dette gjøres under <System> - <Rydding>. Dette kan også gjøre at programmet kjører raskere etterpå.
Vanligvis vil ikke skolene ha behov for å kjøre denne ryddingen, men vi har laget den i tilfelle skolene skulle få problemer med databasen sin.

Utført
Felles
1178
Vitnemål på samisk (Nord-Samisk)

Vi har i samarbeid med Læringssenteret og Samtinget utarbeidet et samisk vitnemål. Vi har noen småproblemer med rapportkomponenten vår og samiske tegn, slik at det samiske tegnet "ŋ" har blitt erstattet med den vanlige bokstaven "n".

Dette har vi fått godkjenning av Sametinget til å gjøre denne gangen. Vi skal arbeide videre for at vitnemålet skal komme i helt korrekt språkdrakt.

Utført
Import/Eksport
1177
Oppdatert fil til Inntakskontoret
Inntakskontoret har byttet versjon av sitt system som leser inn filer med avgangselever og karakterer. Filen leverer stort sett de samme data som før.
Utført
Rapport
1181
Forbedret Utskrift skjema
Vi har forbedret koden som viser Utskrift skjemaet. Det skal nå gå raskere enn i tidligere versjoner, spesielt på trege maskiner/nettverk.
Utført
Rapport
1180
Forbedret rapport Karakterutskrift
 I karakterutskriften er det nå mulig å legge inn egen tittel i toppen av utskriften. Vi har også valgt å skrive "standpunkt" bak fagnavnet Heimkunnskap dersom karakterutskriften er fra våren og klassetrinnet til eleven er 8, 9 eller 10.
Utført
Rapport
1179
Rette liten feil i utskrift flyttemelding
 På flyttemeldingen stod det tittelen "Klassestyrer", selv om det var kontaktlærer som ble vist. Vi har rettet denne tittelen til "Kontaktlærer".
Utført