Wis Skole

Wis Skole Versjon 22c, 19.12.2006

Utskrift av karakterprotokoll tilpasset kunnskapsløftet, og forbedring av karakterutskrift.

Versjon 22c inneholder forbedring av rapporten karakterutskrift, samt oppdatert utskrift av karakterprotokoll.

Karakterutskriften tilbyr nå utskrift av både tilvalgsfag, programfag til valg og fremmedspråk/språklig fordypning på samme elev.
Karakterprotokollen har fått støtte for alle fagene i kunnskapsløftet, og den viser riktige fag basert på hva som er satt av informasjon i feltet Læreplan under Skolen - Klasser - Generelt.

 

Les infobrev datert 19.12.06

Antall punkt: 3

Område Tekst Status
Rapport
1241
Karakterutskrift - tilvalg / programfag / fremmedspråk
Utskriften er oppdatert til ikke å sette noen begrensning på utskrift av fagene tilvalg/programfag/fremmedspråk.
Utført
Rapport
1058
Målform feil på karakterutskrift
Dersom skolen har Nynorsk og målform ikke er satt på eleven, så står det Atferd i stedet for Åtferd i karakterutskriften. Det er i selve karakterlinjen at det er feil. Seksjonstittelen er riktig.
Utført
Rapport
1240
Oppdatert karakterprotokoll for kunnskapsløftet
Lagt til støtte for at karakterprotokollen også kan kjøres ut for klasser som følger kunnskapsløftet.
Utført