Wis Skole

Wis Skole Versjon 22d, 19.01.2007

Retting av diverse feil

Versjon 22d retter noen kritiske feil blant annet ved import og søk.

Antall punkt: 6

Område Tekst Status
Elevdata
1243
Finner elever fra andre skoler ved søk
En feil gjorde at en i enkelte tilfeller kunne få treff fra andre skoler når en søkte etter elever på skjemaet Skolen. Feilen er nå rettet, og ingen brukere vil kunne finne elever fra andre skoler dersom en selv ikke har tilgang til det.
Utført
Import/Eksport
1379
Eksport - Feil navn på kolonne Kjønn

Eksport skjemaet i Wis Skole brukte kolonnetittelen Kjonn i stedet for Kjønn. Tittelen Kjonn ble da også brukt i filene som eksporteres. Kolonnetittelen er nå rettet til Kjønn.

Utført
Import/Eksport
1380
Import feilet ved blankt personnr
En feil gjorde at import av elever feilet dersom personnr var blankt på en av elevene. Denne feilen er nå rettet.
Utført
Import/Eksport
1378
Import oppdaterte ikke kjønn
En feil i importen gjorde at informasjon om kjønn ikke ble oppdatert selv om det lå i filen. Denne feilen er nå rettet.
Utført
Rapport
1382
Feil i rapport Elevliste med tilvalgsfag
Rapporten Elevliste med tilvalgsfag viste dobbelt sett med data dersom eleven var satt opp med tilvalgsfag i begge terminene. Feilen er nå rettet, og rapporten viser data kun fra aktiv termin.
Utført
Rapport
1381
Rekkefølge på orden/atferd i karakterutskrift
Rutinen som hentet karakterer til Orden/Atferd i karakterutskriften inneholdt ingen informasjon om rekkefølge. Av og til så kom derfor Atferd før Orden. Dette er nå rettet slik at Orden alltid vil komme før Atferd.
Utført