Wis Skole

Wis Skole Versjon 23, 15.05.2007

Vitnemål og protokoller, oppdaterte sensorlister

Vitnemål og protokoller for 2007 er nå tilgjengelig i programmet. I tillegg er det lagt inn oppdaterte sensorlister for grunnskoler. Det er rettet en del småfeil og gjort noen forbedringer.

Antall punkt: 25

Område Tekst Status
Backup
1083
Backup krasjer pga datoformat

Dersom datoformatet i windows inneholdt / (f.eks amerikansk datoformat), så krasjet rutinen som lager filnavnet til backup av Wis Skole.

Dette er nå rettet. Vi overstyrer datoformatet som er satt i windows og benytter åååå.mm.dd (f.eks 2007.05.25) som standardforslag i stedet.

Utført
Elevdata
1237
Feil i dialog for å sette faglærer
Det var en feil i dialogen for valg av faglærer som gjorde at fag både fra L97 og Kunnskapsløftet ble vist samtidig. Dette er nå rettet, og bare de fagene som tilhører den læreplanen som valgt klasse skal ha, blir vist.
Utført
Elevdata
1114
Feil i oppdatering av grupper-flipp på elev
Dersom man søkte opp en elev og viste ElevData skjemaet, så ble ikke riktige grupper vist. Denne feilen er nå rettet.
Utført
Elevdata
1066
Skrivebeskyttet skjema ElevData
Enkelte felter i skjema ElevData var tilgjengelig selv om data var skrivebeskyttet enten pga tilgang eller pga låsing av termin. Dette førte til en feilmelding dersom brukeren forsøkte å endre dataene. Feilen er rettet, og ingen felt er tilgjengelig på skjemaet hvis det er skrivebeskyttet.
Utført
Felles
1097
Tolking av årstall i datoer

Flytt grensen for tolking av årstall skrevet med 2 siffer. Tidligere var grensen for tolking lagt til 50 år tilbake i tid. Denne er nå økt til 95 år.

Utført
Grupper
1077
Overføring av grupper
Ved overføring av grupper mellom 2 skoleår, så ble ikke informasjon i merknadsfeltene tatt med. Dette er nå rettet.
Utført
Import/Eksport
717
Feil bekreftelse ved overføring av grupper
Ved overføring av elever mellom grupper, så hendte det at meldingen som bekreftet overføringen henviste til feil skoleår. Feilen er nå rettet.
Utført
K-reg
1120
Feil tekst når en lager K-reg
Det står at en gir tilgang under System. Det skal være under Oppsett.
Utført
K-reg
810
Feil under generering av K-reg
Tidligere har man fått en uforsåelig feilmelding ved laging av k-regfil når aktuell lærer har fått tilgangen "Egen klasse rediger" og samtidig ikke er satt opp som kontaktlærer i en klasse. Nå får man en melding med informasjon om hva som er galt.
Utført
K-reg
951
Innlesing av kreg fra CD feiler
Tidligere har man fått feilmelding når man hentet inn k-regfil fra cd (grunnet skrivebeskyttelse). Dette er nå rettet.
Utført
Karakter
1383
Feil i karakterskjema

Karakterskjemaet krasjet dersom en gikk inn på Oppsett - Fag og slo av haken for Vis på faget Mat og helse. Skolene skal kunne velge om de vil vise alle fag, og denne feilen er nå rettet.

Utført
Karakter
1395
Kopiering av karakter i heimkunnskap
Dersom en overfører karakterenen i heimkunnskap mellom 2 terminer, så ble ikke evt. påførte merknader tatt med over til den nye terminen. Dette er nå rettet.
Utført
Rapport
1401
Digital eksamen og sensorlister
Elev-/eksaminandnr har egne verdier dersom eksamenen det gjelder er en del av prøveprosjektet Digital Eksamen. Alle sensorlister og kladdeskjema for sensor har nå støtte for å vise riktige elev-/eksaminandnr også for digital eksamen.
Utført
Rapport
1386
Fakturagrunnlag rapport
Endret navn på rapport "Fakturagrunnlag barnehage" slik at den heter "Fakturagrunnlag SFO" når enheten er en skole eller en SFO.
Utført
Rapport
1387
Feil årstall i karakterprotokoll

En feil gjorde at det ble vist feil årstall i toppen av karakterprotokoll utskriften på side 9 og 11 for klasser som fulgte Kunnskapsløftet. Her stod det 2000/01 i stedet for aktivt skoleår.

Denne feilen er nå rettet.

Utført
Rapport
940
For liten plass til klasse på karakterutskrift
I rapporten Karakterutskrift var feltet for klassenavn i enkelte tilfeller for smalt til å vise hele navnet på klassen. Feltet er nå gjort en god del bredere.
Utført
Rapport
1010
Foresatt mobilnr i klasseliste 3
Mobilnummer på foresatt 1 ble ikke med i klasseliste 3 når foresatt 2 ikke var utfylt. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
711
Sensors karakterforslag, norsk
Ny sensorrapport tilgjengelig: Sensors karakterforslag, norsk.
Utført
Rapport
1331
Alder på personalets fødselsdagsliste
Nytt felt Alder i utskriften Fødselsdagsliste personale.
Utført
Rapport
1090
Feil i ElevData rapport

Utskriften Elevdata splittet elevens telefonnr i to linjer dersom det var registrert med mellomrom (f.eks 2 og 2 siffer med mellomrom i). Denne feilen er nå rettet, og telefonnr blir vist på en linje selv om det inneholder mellomrom.

Utført
Rapport
1062
Feil i utskrift Elever pr tilvalgsfag
En feil gjorde at rapporten Elever pr tilvalgsfag viste elevene 2 ganger dersom det var registrert tilvalgsfag både for høst og vår. Feilen er nå rettet.
Utført
Rapport
941
Forbedringer av sensurlister
Det er gjort diverse små tilpasninger og justeringer av sensurlistene slik at de stemmer overens med det som Utdanningsdirektoratet har lagt ut på sine nettsider.
Utført
Rapport
1400
Fødselsdagslister - Månedsnavn forsvant

En feil i fødselsdagslistene gjorde at månedsnavn ble sløyfet dersom det ble bytte av måned ved sideskift i utskriften. Feilen er rettet.

Utført
Rapport
939
Fødselsdagslister - Månedsnavn på engelsk

Fødselsdagslistene (elever og personale) viste tidligere månedsnavn på engelsk. Dette er nå rettet, og alle måneder blir nå vist med norsk navn.

Utført
Rapport
1093
Problemer med rom i klasseliste 2

En feil i utskriften Klasseliste 2 gjorde at informasjon om rom på aktuell klasse ikke ble vist riktig. Det var alltid rommet til klassen som ble vist på første side i rapporten som ble skrevet i toppen. Denne feilen er nå rettet.

Utført