Wis Skole

Wis Skole Versjon 23b, 22.05.2007

En rekke små utbedringer.

Ny rapport for utfall av sensur (norsk skriftlig), mulighet for å kopiere enkelte av fagene i kunnskapsløftet fra en termin til neste, ny kolonne for gjennomsnittkarakter i utskriften karakterstatistikk, diverse små utbedringer.

Antall punkt: 5

Område Tekst Status
Karakter
1391
Kopiere karakterer i LK06
Det er nå mulig å kopiere enkelte av fagene i kunnskapsløftet fra en termin til neste. Dette gjelder fagene Mat og helse, Fremmedspråk/språklig fordypning og Programfag til valg.
Utført
Rapport
1104
Feil tekst i karakterstatistikk
Det stod på side 1 i karakterstatistikken for avgangsklasser at den skulle sendes til Læringssenteret. Dette er feil, og teksten er nå fjernet.
Utført
Rapport
382
Karakterstatistikk og gjennomsnittskarakter
Karakterstatistikken har nå fått egen kolonne for gjennomsnittskarakter.
Utført
Rapport
652
Karakterstatistikk på nynorsk
Karakterstatistikken var tidligere kun tilgjengelig på bokmål. Den er nå også tilgjengelig på nynorsk.
Utført
Rapport
1402
Ny rapport: Utfall av sensur, norsk skriftlig
Det er laget en ny rapport for utfall av sensur, norsk skriftlig.
Utført