Wis Skole

Wis Skole Versjon 23c, 25.05.2007

Flere små feilrettinger og forbedringer

Har blant annet rettet opp feil i importrutinen og oppdatert eksport til inntakskontoret.

Antall punkt: 8

Område Tekst Status
Import/Eksport
1405
Feil ved import av skole
Rutinen som henter inn backup av nye skoler til felles database, tok ikke med alle opplysninger som var registrert. Dette er nå rettet, og all informasjon som den nye skolen hadde registrert blir nå tatt med over i den felles databasen.
Utført
Import/Eksport
1409
VIGO grensesnitt 1.2.1.3
Rapportene som lager fil til inntakskontoret er oppdatert til å støtte siste versjon av importspesifikasjone i VIGO, versjon 1.2.1.3.
Utført
Rapport
1408
Fakturagrunnlag SFO
Rapporten Fakturagrunnlag SFO/barnehage har fått mulighet for utvalg på Gruppe. I tillegg er det satt inn vilkår at kun de elevene/barna som har fått Plasstørrelse > 0% blir med i rapporten.
Utført
Rapport
1410
Mat og helse som standpunkt i karakterutskrift

Faget Mat og helse er avsluttende fag for 9. trinn. På karakterutskriften så stod det "Mat og helse, termin" selv om det var vårterminen for 9. trinn som ble skrevet ut. Det ble endret slik at en skriver standpunkt i stedet for termin, på samme måte som det er gjort for L97 faget Heimkunnskap.

Utført
Rapport
1415
Papirrapport til inntakskontoret
Rapporten "Inntakskontor, karakter papir" er oppdatert til også å ta med karakterene i orden og atferd.
Utført
Rapport
1412
Vitnemål og protokoller, godkjenningsmyndighet

Det er nå Utdanningsdirektoratet som har ansvar for å godkjenne vitnemålsformularene i grunnskolen. Bunnteksten i utskrift av vitnemål og vitnemålsprotokoller er endret til "Formularet er godkjent av Utdanningsdirektoratet". Dette gjelder alle vitnemålsrelaterte utskrifter, både for ordinære grunnskoler og VO enheter og på norsk og samisk.

Utført
Rapport
1407
Karakterutskrift VO
Karakterutskriften for VO-skolene har blitt forbedret til å kunne vise egen tittel og bunntekst.
Utført
Rapport
1406
Fullt navn på kontaktlærere i Vitnemålsprotokoll
Feltet for kontaktlærere på side 2 i vitnemålsprotokollen er utvidet til å bruke 2 linjer. Rapporten skriver derfor ut hele navnet til kontaktlærerne i stedet for initialer fra fornavn og fullt etternavn.
Utført