Wis Skole

Wis Skole Versjon 24, 28.08.2007

Versjon 24 inneholder flere nye rapporter. Eksport av fil til nasjonale prøver, eget foresatt register.

Foresatte skilles nå ut i eget register. Dette er i utgangspunktet en større strukturell endring i programmet, som gir flotte muligheter til senere utvidelser. Foreløpig kan man glede seg over at man unngår dobbelregistrering av foresatte ved registrering av søsken.

 

Andre viktige endringer er støtte for eksport til PAS (nasjonale prøver) samt nye utskrifter for språkfag og programfag. Ellers er det gjort mange små forbedringer både i programmet og i utskrifter.

Antall punkt: 17

Område Tekst Status
1319
Deling av foresatt navn i fornavn og etternavn
Utført
1252
Eget foresatt register

Det er laget eget foresatt register. Enklere å legge inn foresatte på søsken med felles foresatte. Unngår duplikat registrering av foresatte. Foresattes navn er delt i fornavn og etternavn.

Det er innført ny knapp ved siden av foresattes navn: "Velg foresatt". Klikk på denne når man skal knytte foresatt til eleven. Da får man opp et søkeskjermbilde. Fyll inn navn (etternavn, fornavn) og trykk Enter. Om personen finnes fra før i systemet velges denne, ellers velges Ny.

Utført
1430
Nytt kortnavn på faget fremmedspråk

Dette faget gjelder både fremmedspråk og fordypning i f.eks norsk/engelsk.

Navnet er endret til Språkvalg / Språkval i alle skjermbilder, tabeller (Fag/Rapport) og rapporter.

Utført
Elevdata
1417
Ny kolonne i elevflipp på klasse: Målform
Det er innført målform som ny kolonne på elevflippen under Skolen - klasse.
Utført
Rapport
1435
Eksport til PAS (Nasjonale prøver)
Utført
Rapport
1370
Feil i utskrift av rom
Fikset riktig visning av rom i alle klasselister.
Utført
Rapport
1336
For smale kolonner for elevnr. i klasselister
Har utvidet elevnr-feltet i klasseliste 1, 2 og 3 slik at de støtter 4 tegn.
Utført
Rapport
1374
Målform på klasseliste
Tatt med informasjon om elevens målform som valgfritt felt i klasseliste 1.
Utført
Rapport
433
Nr. på klasserom i klasselistene
Utskriften for klasselistene tar nå med nr på. klasserommet. Det vises på elevtall-lista, men ikke ellers.
Utført
Rapport
1329
Valg for å skrive ut alle klasser
Man kan nå velge Alle klasser når man skal skrive ut de fleste lister og tabellutskrifter.
Utført
Rapport
1116
Min klasseliste og feltet Telefon
Feltet Telefon i Min klasseliste har endret navn til ElevTelefon. Dette gjør det mer logisk og enklere å finne.
Utført
Rapport
1432
Ny rapport: Elever pr programfag

Laget ny rapport: "Elever pr programfag". Tilsvarende som rapport "Elever pr tilvalgsfag".

Utført
Rapport
1431
Ny rapport: Elevliste med fremmedspråk
Laget ny rapport: "Elevliste med fremmedspråk". Tilsvarende som rapport "Elevliste med tilvalgsfag".
Utført
Rapport
1433
Ny rapport: Elevliste med programfag
Ny rapport: "Elevliste med programfag". Tilsvarende som rapporten "Elevliste med tilvalgsfag".
Utført
Rapport
1390
Sortering av aa som å i utskrifter
Riktig sortering av aa og å er nå ordnet i alle rapporter.
Utført
Rapport
1429
Tabellutskrifter og fødselsnr

Lagt inn mulighet for å ta med fødselsdato og/eller personnr. i utvalget på tabell utskrifter (kryssbokser).

Utført
Rapport
1377
Utskrift: Elever per fremmedspråk
Det er laget egen utskrift for elever per fremmedspråk/språklig fordypning, tilsvarende som den tidligere utskriften Elever per tilvalgsfag.
Utført