Wis Skole

Wis Skole Versjon 24b, 18.09.2007

Inneholder flere feilrettinger fra versjon 24, i tillegg til en del nye funksjoner og rapporter

I tillegg til ny klasseliste er det innført frifelt på elev, personale og klasse. Frifeltene kan settes opp under Oppsett - Frifelt. Det er utbedret en del feil i fra versjon 24, og det er utført en mange små korrigeringer i skjermbilder og rapporter og en rekke nye funksjoner.

Antall punkt: 34

Område Tekst Status
Elevdata
1464
Frifelt på elever
Det er lagt til 3 stk fritekst-felt på elever hvor man kan skrive valgfrie tekster, og 3 stk avkrysningsbokser som kan bruker til det brukerne ønsker. Titlene på disse feltene kan defineres under Oppsett -> Frifelt (Elev).
Utført
Elevdata
1466
Frifelt på klasse
Det er lagt til 2 stk fritekst-felt på klasser hvor man kan skrive valgfrie tekster. Titlene på disse feltene kan defineres under Oppsett -> Frifelt (Klasse).
Utført
Elevdata
1463
Foresatte fra flere skoler dukker opp
Fikset i denne versjonen slik av kun foresatte registrert på innlogget skole kommer opp når man søker etter foresatte, og ikke alle foresatte fra alle skolene som i tidligere versjoner.
Utført
Elevdata
1454
Feil ved valg av faglærere som har sluttet
Fikset feil når man haker av "Vis de som har sluttet" i dialogen for faglærere. Nå viser denne korrekt slik at de som har sluttet kommer opp først når man har haket av for dette og ikke omvendt.
Utført
Elevdata
1418
Nytt felt på eleven i Elevkartotek
Det er kommet et nytt notatfelt i Elevkartotek -> Ekstra Opplysninger, der man kan skrive lengre notat på elevene (f.eks tidligere skolegang). Dette er per dags dato ikke i bruk på noen rapporter, men kan brukes til å lagre diverse informasjon på eleven.
Utført
Elevdata
1457
Kopiering av adresse over til foresatt(e)
Fikset feil ved kopiering av elevens adresse og telefonnummer over til foresatt(e) slik at denne fungerer som den skal.
Utført
Elevdata
1447
Start-/Sluttdato på elever
Det er lagt til muligheten for å legge til start-/sluttdato for alle elever på skolen. Denne funksjonen er fremdeles ikke i bruk i noen rapporter, men kan brukes under Elevkartoteket som informasjon om disse datoene.
Utført
Elevdata
1396
Søkeliste viser navn på foresatte i Elevdata
Søkelisten i Wis Skole viser nå navnet på foresatte til eleven, slik at man slipper å gå inn i Elevkartotek for å finne denne opplysningen.
Utført
Elevdata
1318
Kjønn G/J endre til Gutt/Jente på Elevdata
Beskrivelse av kjønn i Elevkartoteket er nå endret fra G/J til Gutt/Jente.
Utført
Felles
1316
Aktiv menyknapp
Det er nå endret slik at valgt knapp i venstremeny er uthevet med gul skrift, slik at man enklere ser hvilken modul man befinner seg på til en hver tid.
Utført
Felles
1067
Indeksering av tabellen over skoler
Det er nå opprettet indeks på tabellen over skoler. Dette er ikke merkbart for sluttbruker på annen måte enn at hver skole får en unik ID slik at man slipper feil der flere skoler har fått samme ID.
Utført
Felles
1449
Korrigering av kommunenummer for Aure og Tustna
Det er korrigert kommunenummer på Aure Kommune siden denne kommunen fikk nytt kommunenummer etter sammslåingen med Tustna Kommune. Tustna Kommune er fjernet fra kommunelisten, og kommunenummeret er oppdatert i listen over postnr-/steder.
Utført
Felles
1281
Melding ved rydding av database
Brukere vil nå bli spurt om de ønsker å utføre en rens av systemdatabasen når det velger dette under kategorien "System". Brukerne er nå gitt muligheten til å avbryte denne operasjonen hvis f.eks andre brukere er logget på.
Utført
Felles
1292
Endre tittel for telefonnummer
Det er på foresatte endret tittel på telefonnummer Dag / Kveld til Arbeid / Privat.
Utført
Felles
1363
Lange klassenavn - plass
Det er nå endret lengde på klassenavn slik at man kan definere lengre navn enn tidligere (fra 10 -> 25 tegn). Det er også endret på enkelte rapporter slik at hele klassenavnet vises skikkelig.
Utført
Felles
1284
Melding ved bruk av standard passord i Wis Skole
Vi har nå lagt til en brukermelding til alle som logger på som administrator (admin) i Wis Skole med standard passord fra installasjon. De vil få denne meldingen hver gang de logger på Wis Skole med dette passordet.
Utført
Felles
1361
Endring av tittel ved overføring/kopiering av klasser/grupper
Tittel på menylinje er endret fra tidliger "Overfør elever" til "Kopiere elever" da dette beskriver handlingen bedre.
Utført
Flyttemelding
1123
Endret underskrift-felt i flyttemelding
Underskrift-feltene i flyttemelding er nå flyttet lengre ned på siden slik at det blir enklere å skrive under på flyttemelding. Tidligere låg denne helt opp ved annen informasjon, noe som gjorde at man måtte skrive under lengre ned på utskriften i stedet for rett over navnet.
Utført
Grupper
1455
Kopiering av grupper til nytt skoleår
Det er lagt til en brukermelding, når man kopierer grupper fra et skoleår til neste, om at man først må kopierer over klassene/elevene til neste skoleår. Hvis dette ikke gjøres forblir gruppene på det nye skoleåret tomme, noe mange skoler har hatt problemer med.
Utført
Hjelp
1461
Korrigering av tips
Alle tips/hjelpetekster er nå korrigert slik at de viser rett informasjon til rett område/felt.
Utført
Hjelp
1103
Feil i hjelpetekst på Elevdata
Tips/hjelpetekst på feltene Foresatt 1 mobil og e-post har samme tekst, og alle feltene på foresatt 2 er samme som på foresatt 1. Dette er endret slik at feltene på foresatt 1 viser til korrekt felt, og feltene på foresatt 2 har fått egne tips/hjelpetekst.
Utført
Personale
1465
Frifelt på personale
Det er lagt til 3 stk fritekst-felt på ansatte hvor man kan skrive valgfrie tekster, og 3 stk avkrysningsbokser som kan bruker til det brukerne ønsker. Titlene på disse feltene kan defineres under Oppsett -> Frifelt (personale).
Utført
Rapport
1459
Feil i Min klasseliste
Utført
Rapport
1467
Rettet feil med foresatte i Min klasseliste
Foresattfeltene i Min klasseliste hentet info om foresatte fra feil plass slik at den ikke tok hensyn til endringer. Dette er nå fikset slik at info hentes fra foresattregisteret på riktig måte.
Utført
Rapport
1462
Lagt til antall pr. kjønn på alle klasselister
Det er lagt til antall pr. kjønn (gutter / jenter) på alle klasselistene i Wis Skole.
Utført
Rapport
1057
Mulighet til å fjerne merknad på Karakterutskrift
Det er lagt til muligheten for å fjerne merknad på karakter på rapporten Karakterutskrift slik at kommentarer som kun er til intern bruk ikke kommer med på karakterutskriften.
Utført
Rapport
1451
Ny klasseliste tilgjengelig (navn: Klasseliste 5)
Det er opprettet en ny klasseliste (klasseliste 5) som er liggende, og inneholder flere informasjonsfelter enn tidligere klasselister (bl.a. telefon, mobil, e-post o.l).
Utført
Rapport
1242
Bredere kolonne i Karakterprotokoll
Det er endret størrelse på navnefeltet i rapporten Karakterprotokoll slik at denne viser lengre navn korrekt.
Utført
Rapport
1453
Filter på rapporten Elever med gruppetilhørighet fungerer ikke
Fikset feil i programmet slik at man nå før korrekt verdi i rapporten i h.h.t. valgene man tar på utvalg. Tidligere hentet denne rapporten disse verdiene fra en annen rapport.
Utført
Rapport
1274
Mobilnummer på foresatte i Klasseliste 4
Man kan nå velge mellom å vise "Telefon, dag" eller "Mobilnummer" for foresatte på klasseliste 4. Dette for at man enklere skal kunne skrive ut en kontaktoversikt med f.eks mobilnummer på alle foresatte.
Utført
Rapport
1330
Mobilnummer på Klasseliste 4
Det er lagt til muligheten for å velge om man vil vise enten "Telefon, dag" eller "Mobilnummer" på foresatte i klasseliste 4.
Utført
Rapport
1419
Mulighet til å fjerne "Forevist til:" på rapporten Karakterutskrift
Det er lagt til en avkrysningsboks på utvalget til Karakterutskrift som gjør det mulig å fjerne underskriftfeltet "Forevist til:" på rapporten.
Utført
Rapport
1441
Feil på telefonnummer til foresatte i klasseliste 3
Det er fikset slik at korrekt telefonnummer kommer opp på begge foresatte i klasseliste 3.
Utført
Rapport
1440
Mulighet til å ta med mobilnummer på rapporten Elevdata
Det er lagt til muligheten til å bytte ut telefonnummeret med mobilnummeret til eleven på rapporten Elevdata. Dette gjøres enkelt under utvalg på denne rapporten.
Utført