Wis Skole

Wis Skole Versjon 25, 04.02.2008

Klargjort fil til Inntakskontor m.m.

Antall punkt: 5

Område Tekst Status
Elevdata
1533
Velg foresatt bug
Om en på en elev uten foresatte klikker Velg foresatt og så bare lukker dialogen med krysset oppe til høyre, så blir det valgt en foresatt...
Om en bruker Avbryt så funker det. Dette er nå fikset.
Utført
Personale
1534
Vis sluttede under Oppsett - Tilgang

Når en personal blir satt som sluttet vil ikke denne vises under Oppsett - tilgang. Har laget mulighet for å se brukere som har sluttet.

Utført
Rapport
1531
Klasseliste 4
Feil i klasseliste 4 i databaser med flere skoler. Dette er nå rettet.
Utført
Rapport
1539
Korrigert papirutskrift av rapport til inntakskontor
Har oppdatert papirutskriften av karakterer til inntakskontoret slik at alle fag og karakterer for Kunnskapsløftet kommer med.
Utført
Rapport
1538
Oppdatert fil til inntakskontor
Har korrigert fil til Inntakskontor med nye fagkoder og endring i filformat.
Utført