Wis Skole

Wis Skole Versjon 24c, 15.10.2007

Inneholder diverse feilrettinger fra versjon 24/24b, i tillegg til nytt foresatt-register og diverse funksjoner

Den er nå kommet et foresatt-register hvor man enkelt kan ha oversikt over foresatte ved skolen, og i tillegg mulighet for å fjerne duplikater i foresatt-registeret (via Oppsett -> foresatte). Det er utbedret en kjente feil fra versjon 24/24b, og det er utført en mange små korrigeringer i skjermbilder og rapporter og noen nye funksjoner.

Antall punkt: 21

Område Tekst Status
Elevdata
1468
Eget register for foresatte
Det er nå kommet eget foresattregister under kategorien 'Skolen'. Dette registeret forenkler redigering av foresatte på samme måte som elever, personale og lignende, samt viser informasjon om den valgt foresatte i et kartotek til høyre for listen. Man kan også se elevene som er registrert per foresatt i en egen liste nederst til høyre, også elever som tidligere har gått ved skolen.
Utført
Felles
1487
Offentlig e-post adresse blir ikke med ved eksportering av personale
Lagt til offentlig e-post adresse på en ansatt ved eksportering av data fra personale. Denne ble tidligere ikke med på eksporteringen.
Utført
Flyttemelding
1478
Feil ved flyttemelding hvis man velger annen kategori
Feil ved endring av kategori mens flyttemelding på en elev er åpen er fikset. Man må nå lukke flyttemeldingen (ved å trykke Ok eller Avbryt) før man får velge annen kategori som for eksempel "foresatte" o.l.
Utført
Flyttemelding
1320
Ta med målform på flyttemelding
Det er lagt til målform på flyttemeldingen slik at ny skole enkelt kan sjekke opp hvilken målform eleven tilhører.
Utført
Flyttemelding
1473
Feil i flyttemelding
Justering på utskriften av flyttemelding slik at den forblir på 1 side lang, per eksemplar, hvis man tar med adressat på utskriften.
Utført
Oppsett
1469
Rens av duplikater i foresattregiteret
Det er nå kommet en egen løsning for rens av duplikater blandt foresatte. Dette gjør at man nå kan få fjernet foresatte som ligger dobbelt opp i registeret over foresatte, og man har muligheten til å velge kriterier. Denne finner man under Oppsett -> Foresatte.
Utført
Personale
1472
Nytt felt på personale for offentlig e-post adresse
Nytt felt er opprettet på personale, kalt "Offentlig e-post", og dette kan bruker til den ansattes e-post adresse ved skolen eller lignende.
Utført
Rapport
1485
Feilmelding ved åpning av Klasseliste 5 ved tom skole
Fikset en liten feil i klasseliste 5 som gjør at hvis skolen ikke har noen registrerte klasser, får man feilmelding når man prøver å se rapporten.
Utført
Rapport
709
Kutting av elevens-/foresattesnavn i klasseliste 4
Klasseliste 4 er blitt justert for bedre tilpassing av lange navn og adresser.
Utført
Rapport
1100
Lange adresser i klasselistene
Lengde på adressefelt er endret til å kunne vise lengre adresser enn tidligere, for bedre oversikt.
Utført
Rapport
1483
Valg mellom visning av telefonnr. arb/priv på klasseliste 5
Det er lagt til valg mellom telefonnummer arbeid og telefonnummer privat på de foresatte på klasseliste 5.
Utført
Rapport
1482
Feil ved rapporten Fakturagrunnlag SFO
En feil som gjorde at man ikke fikk sortert utskrift etter klasse/klasstrinn er fikset slik at denne funksjonen fungerer som den skal.
Utført
Rapport
1481
Tilpassing av Klasseliste 3/4
Det er justert kolonnehøyde på klasseliste 3 slik at det nå er plass til flere elever (27 stk ink. foresatte) per side på utskriften.
Utført
Rapport
985
Endring av kolonnestørrelse av telefonnummer i Klasseliste 4
Det er justert bredde for telefonnummer på eleven slik at hvis det er registrert 2 telefonnummer (i elevkartotek under elev) så er det nå plass til dette på utskriften. Hvis det er registrert 3 eller flere, blir disse ikke med på utskriften.
Utført
Rapport
549
Problemer med tlf i klasseliste 2
Telefonnummer på eleven på klasseliste 2 er nå tilpasset visning av 2 telefonnummer uten at dette havner utenfor utskriften. Hvis det eventuelt er registrert enda flere telefonnummer på eleven, kommer ikke disse med i det hele tatt.
Utført
Rapport
1479
Feil tips i skjermbildet for oppslag postnr
Det er lagt til korrekt tips når man søker etter postnummer/-sted under Oppsett.
Utført
Rapport
1054
Fravær på karakterutskrift
Det er nå korrigert null-verdi for fravær på utskriften slik at det ikke lenger blir blankt hvis man ikke har ført noe fravær på eleven.
Utført
Rapport
1477
Felt som flyter over hverandre i rapporten Elevdata
Utskriften for rapporten Elevdata er nå korrigert slik at feltene ikke overlapper hverandre, og alt står på linje slik som tidligere.
Utført
Rapport
1471
Feil foresatte ved utskrift av flyttemelding
Det er blitt fikset feil ved innhenting av informasjon til utskrift av flyttemelding med hensyn til foresatte. Tidligere ble denne hentet fra gammel tabell i progammet, men dette er nå fikset slik at det blir hentet fra rett tabell.
Utført
Rapport
1470
Feil telefonnummer på Klasseliste 5
På klasseliste 5 kommer privat telefonnummer opp på begge foresatte noe som er lite effektivt da det i mange tilfeller er samme nummeret på både eleven og begge foresatte. Klasseliste 5 tar nå med telefonnummer, arbeid for begge foresatte.
Utført
Rapport
1475
Utskrift Elevdata - Feil poststed på foresatt 2
Det er nå fikset sånn at korrekt poststed kommer opp på foresatt 2 ved utskrift av rapporten Elevdata. Denne var tidligere linket til poststedet til foresatt 1.
Utført