Wis Skole

Wis Skole Versjon 26, 12.03.2008

Programmet er nå klargjort for 2008-2009, og det er gjort noen små feilrettinger og forbedringer. Se detaljer nedenfor.

Antall punkt: 6

Område Tekst Status
1553
Versjon 1.2.1.7 av filspec. VIGO
Har oppdatert fileksportene til VIGO til siste versjon (1.2.1.7).
Utført
Felles
1554
Støtte for skoleåret 2008-09
Det er lagt inn støtte for lisenskode for skoleårene 2008-2009 og 2009-2010, og 2008-2009 blir lagt inn automatisk om det ikke finnes fra før.
Utført
Grupper
1555
Fødselsdato i grupper
Har lagt inn fødselsdato i oversikten over elever på gruppe. Det er også gjort det mulig å vise fødselsdato i utskrift av rapporten "Gruppetabell".
Utført
Karakter
1546
Overføringsrutine for naturfagkarakteren
Det er laget valg for å overføre Natur og miljøkarakteren til Naturfag (LK06). Det finner du ved å høyreklikke i karakterkolonnen for Naturfag.
Utført
Karakter
1544
Samiskkarakter forsvant fra tidligere skoleår
Samiskkarakteren forsvant fra skoleåret 2006-2007 i forbindelse med implementering av kunnskapsløftet i høst. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
1558
Eksport av rapporter og lister til PDF
På forhåndsvisning av rapporter/utskrifter har vi laget en knapp for eksport til PDF.
Utført