Wis Skole

Wis Skole Versjon 24d, 07.12.2007

Inneholder diverse feilrettinger, forbedringer av rapporter

Antall punkt: 28

Område Tekst Status
1527
Endret karakterprotokoll i henhold til Kunnskapsløftet
Utført
1526
Endret karaktervalg
Utført
1529
Kun en karakter i programfag til valg
Utført
1528
Rettet feil i valg av foresatte
Utført
1522
Feil i eksport/import
Utført
1269
Rapport elevtall - feil gutter/jenter

Elevtall i rapport var riktig, men det manglet gutter/jenter.

Dette er nå fikset slik:

- hvis kjønn er utfylt telles eleven ut i fra det

- hvis kjønn er blank mens personnr er utfylt blir kjønn beregnet ut i fra personnr

- hvis både kjønn og personnr mangler vil ikke eleven telles med

Utført
1503
Feil i tilgangsstyring
Brukere som i utgangspunktet ikke har rettigheter til å redigere på skoledata har tilgang til å redigere på foresatte. Dette er nå rettet opp.
Utført
1512
Foresatte på formen Etternavn, Fornavn på Klasseliste 3,4 og 5
Endret rekkefølge på foresattes navn i klasseliste 3, 4 og 5 til Etternavn, Fornavn
Utført
Elevdata
1506
Nye fag og karaktervalg i kunnskapsløftet

Har gjort om samisk i henhold til kunnskapsløftet. Nå velger man Samisk 1/2/3.

I tillegg er følgende fag lagt inn:

- morsmål for språklige minoriteter (nivå 1 - 3)

- grunnleggende norsk for språklige minoriteter (nivå 1 - 3)

 

Vi har også gjort noen endringer i gyldige karaktervalg. Nå gjelder følgende:

- vanlige tallkarakterer 1 - 6

- fritatt

- deltatt

Utført
Elevdata
1521
Søkefunksjonen er veldig sein
Søkerutinen har vært veldig sein ved store datamengder. Har gjort om rutinene bak søkefunksjonen, og det fungerer nå veldig mye raskere.
Utført
Elevdata
1505
Foresatte til elever som har sluttet

Har gjort det mulig å fjerne foresatte til elever som er markert som sluttet fra listen over foresatte (foresattflippen under Skolen).

Utført
Elevdata
1501
Elevskjema - kopiering av elevens tlf.nr.
Når en høyreklikker på elevskjemaet og velger kopier elevens tlf.nr. til foresatte ble dette lagt inn på telefon arbeid.
Gjelder både foresatt 1 og foresatt 2.
Dette er nå fikset slik at telefonnr blir kopiert til foresattes privattelefon.
Utført
Elevdata
1504
Flytte tekst Etternavn på Foresatt-flipp Elevskjema
Teksten Etternavn kommer for langt til venstre, slik at noe av E'en er borte.
Utført
Elevdata
1511
Personnr. blir ikke markert rødt ved feil
Om en skriver feil pers.nr. ble det ikke markert rødt. Dette er nå fikset.
Utført
Felles
785
Etikett foresatte med flere barn
Har oppdatert etikettutskriften på foresatte slik at det kommer kun en etikett per foresatt selv om den foresatte har flere barn på skolen.
Utført
Felles
1335
Sperre for enkel endring av gyldig personnummer
Det er nå lagt inn et spørsmål om du vil endre personnummer på en elev/foresatt dersom gjeldende personnummer er gyldig. Du vil da få et valg hvis man har vært uheldig og redigert feltets verdi.
Utført
Flyttemelding
1502
Utskrift flyttemelding - tekst kommer over annen tekst
Har korrigert flyttemeldingen i programmet slik at linjeskift i adressefelt blir byttet ut med ,-tegn. På den måten unngår man at adresser på mange linjer blir flettet inn i resten av teksten.
Utført
Flyttemelding
1293
Dato på flytteskjema
Datoregistrering på flytteskjema er fikset slik at det takler komma.
Utført
K-reg
1394
Feil i K-reg ved innlegging av nye fag under programfag
Har fikset K-reg slik at man kan registrere nye programfag og fremmedspråk. Tidligere ble ikke dette lagret.
Utført
Karakter
1507
Feil i lagring av språkfag
Utført
Personale
1068
Feil med kontaktlærer på diverse utskrifter
Har fikset klasselistene slik at kontaktlærere som har sluttet ikke kommer opp i headingen.
Utført
Rapport
546
Liste over foresatte

Det er nå laget en egen rapport over foresatte med følgende muligheter:

- vise foresatte for elever i inneværende skoleår

- vise foresatte for elever i inneværende skoleår i en bestemt klasse

- vise alle foresatte for alle elever, også elever i tidligere skoleår

- filtrere på foresatt1 og foresatt2

Utført
Rapport
1486
Feil ved utskrift fra Klassetabell

Forskjell i utskrift og forhåndsvisning i rapporten Klassetabell. Dette er nå fikset.

Utført
Rapport
1509
Antall gutter/jenter kommer ikke med i Klasseliste 2 - 4
Pga en feil i programmet har ikke antall gutter/jenter kommet med i Klasseliste 2-4 når man har valgt klasser i utvalget. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
1490
Klasseliste 5 - endre kolonnebredder
Kolonnebredden bør bli mindre på "Telefonnummer" og "Mobilnummer", og kolonnene for "Foresatte" og "E-postadr." blir bredere. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
1498
Utskrift av offentlig e-post personale mangler
Det står valg for e-post under utvalg, men off. e-post blir ikke med. Nå er begge epostadressene med i utskriften.
Utført
Rapport
1510
Valg for Målform i klasseliste 4
Har tatt med Målform som valgmulighet i klasseliste 4
Utført
Rapport
1513
Skolenavn for langt til høyre i Min klasseliste

Mesteparten av skolenavnet kom utenfor arket. Dette er nå fikset.

Utført