Wis Skole

Wis Skole Versjon 28c, 02.02.2009

Nye fagspesifikasjoner, ny filspesifikasjon til PAS, og mindre feilkorrigeringer.

Antall punkt: 9

Område Tekst Status
Elevdata
1666
Oppdatering av kontaktlærer ved ny klasse
Oppdatering av listen med kontaktlærere når man oppretter en ny klasse.
Utført
Import/Eksport
1767
Ny filspesifikasjon til PAS
Eksport av elever/påmeldinger til PAS er endret i henhold til ny spesifikasjon. I den forbindelse er det lagt inn ny fiktiv fagkode for elever som har fritak i norsk sidemål: NOR1415.
Utført
Karakter
1765
Nye privatskolefag
Nye privatskolefag er lagt til for KRD (Kristendomskunnskap) og KRL (Kristendoms-, religions og livssynskunnskap).
Utført
Personale
1675
Skjul sluttet personale i kontaktlærerlisten
Personale som har sluttet skal ikke komme opp i listen over kontaktlærere (så fremt de ikke allerede står som kontaktlærer for klassen).
Utført
Rapport
1746
Karakter i ett fag - feil ved visning
Rapporten "Karakter i ett fag" viser kun språkdefinisjon i stedet for karakteren når man velger faget "Språkvalg".
Utført
Rapport
1758
Feil i bokmål/nynorsk i karakterutskrift
Enkelte ledetekster i utskrift av karakterutskrift ble ikke riktig med hensyn til bokmål/nynorsk. Det var riktig i forhold til skolens standard målform, men ble ikke riktig på elever med målform som avviker fra skolens standard. Det er nå fikset.
Utført
Rapport
1751
Sjekk status utskrift av karakterstatistikk papir

Utskrift av karakterstatistikk har til nå virket kun for vårtermin. Har nå tilpasset utskriften slik at den også kan brukes i forbindelse med terminkarakterer.

Merk at det vil stå terminkarakterer som tittel på utskriften såfremt det ikke er valgt årstrinn 10 i utvalget til rapporten.

Utført
Rapport
1594
Feil rektor ved utskrift av gamle vitnemål
Ved utskrift av gamle vitnemål, og det i mellomtiden er blitt endret rektor ved skolen, kommer den nye rektoren på det gamle vitnemålet. Dette er i henhold til svar fra Udir om akkurat dette: "Det er til enhver tid gjeldende rektor som skal skrive under vitnemålet". Dette gjelder også ved utskrift av gamle vitnemål (dvs kopi av vitnemål).
Utført
Rapport
1563
Flere kontaktlærere i klasselister

Det har vært for liten plass til at flere kontaktlærere kommer med i klasselistene. Dette er fikset slik at kontaktlærerne fordeler seg over 2 linjer.

Utført