Wis Skole

Wis Skole Versjon 25c, 12.02.2008

Tilpasset for eksport av eksamensgrupper til PAS

Antall punkt: 2

Område Tekst Status
Rapport
1547
Eksport til PAS
Utført
Rapport
1545
Fikset tilvalgsfag i papirutskrift av karakterer til inntakskontor
Utført