Wis Skole

Wis Skole Versjon 25d, 13.02.2008

Retter feil i eksport til PAS, og tar med testvariant i filen

Antall punkt: 2

Område Tekst Status
1548
Testvariant i eksport til PAS
Utført
Rapport
1549
Feil ved lagring av norsk skriftlig
Utført