Wis Skole

Wis Skole Versjon 25e, 22.02.2008

Forbedret opplegg for feilsjekking i fil til PAS + vise fagkoder i grensesnittet

Antall punkt: 3

Område Tekst Status
Rapport
1552
Fikset feil i sletting av ansvarlig faglærer på eksamen
Utført
Rapport
1550
Liste over feil i eksport til PAS
Laget en rapport som viser eventuelle feil i grunnlagsdata for eksporten til PAS
Utført
Rapport
1551
Vise fagkoder i eksport til PAS
Fagkoder vises nå i skjermbildet hvor man velger fag til eksamen i eksporten til PAS
Utført