Wis Skole

Wis Skole Versjon 27, 23.05.2008

Antall punkt: 8

Område Tekst Status
Karakter
1592
Valgliste ved karakterføring
Oppdatert lister for valg av karakter slik at kun gyldige karaktervalg er tilgjengelig.
Utført
Karakter
1590
Skjule fag Norsk skriftlig (kun avgangskarakter)

Eksamen i norsk har kun en karakter: Norsk skriftlig.

Det skilles altså ikke lenger mellom hovedmål eller sidemål skriftlig.

Utført
Karakter
1584
Fagplan døve
Lagt inn alle nye fag i henhold til fagplan for døve.
Utført
Karakter
1585
Fagplan Samisk
Lagt inn alle nye fag i henhold til fagplan for samisk.
Utført
Rapport
1581
Vitnemålsprotokoll LK06
Laget ny vitnemålsprotokoll for Kunnskapsløftet.
Utført
Rapport
1582
Føring av vedlegg til vitnemål
Lagt til nytt felt for føring av merknad på vedlegg til vitnemål.
Utført
Rapport
1578
Lag vitnemål LK06
Laget utskrift av vitnemål for Kunnskapsløftet.
Utført
Rapport
993
Tilpasse topp-/bunnmarg i utskrifter

Har laget mulighet for å styre marger i utskrifter. Laget knapp i forhåndsvisningen som henter opp en boks med felt for marger. Feltene blir fylt av aktuelle standard marger for valgt rapport. Når man klikker Ok blir forhåndsvisningen oppdatert.

Utført