Wis Skole

Wis Skole Versjon 27a, 10.06.2008

Antall punkt: 27

Område Tekst Status
1623
Vitnemåls overskrifter på side 2 selv om det er kun merknad som kommer på side 2

Om det er akkurat passe med fag så kommer det ikke med noen fag på side 2, men overskriftene kommer.

Det er slik vi har tolket Udirs beskrivelse av vitnemålet.

Kun elever med langt vedlegg som vil komme borti dette.

 

Utført
1625
Diverse nynorsk oversettelser
Blant annet nedfeldsliste ved karakterføring hadde D: Deltatt, endret til D: Delteke
Utført
1626
Fastsetting av karakter for elever som har stort gyldig fravær eller ugyldig fravær, når det ikke foreligger terminkarakter

En skal ikke føre karakter, men legge inn merknaden: Ikke karaktergrunnlag.

Merknaden manglet i forrige versjon.

 

Utført
1609
Bredere merknadskolonne på vitnemålet

Utvidet merknadskolonnen for å få plass til lengre merknader.

Merknader som fremdeles er for lang vil bli kuttet.

Utført
1596
Det kommer alltid med vedlegg ut på vitnemål

Vedlegg ble alltid skrevet ut selv om det ikke var ført noe vedlegg på eleven.

Feilen er nå fikset.

Utført
1616
Fag uten karakter men med merknad

Aktuelt for prøve karakteren om eleven ikke møter opp til eksamen.

Faget kom ikke korrekt ut på vitnemålet om det manglet karakter, dette er nå fikset.

Utført
1605
Feilmelding av og til i vitnemål

Feilmeldingen: "Could not convert variant of type (Null) into type (Integer)"

Oppstod kun når en gikk direkte til forhåndsvisning av vitnemålet uten og endre klasse i utvalget.

Feilen er nå fikset.

Utført
1611
Fjern utdaterte utskrifter
Blant annet forklaring til vitnemål.
Utført
1595
Tilvalgsfag karakter kom ikke med på vitnemålet

Om eleven kun hadde karater i muntlig eller prosjekt så kom ikke karakteren ut på vitnemål.

Endret slik at eleven får standpunktkarakter fra disse feltene i prioritert rekkefølge: Skriftlig, muntlig, prosjekt.

Utført
1607
Faglærer på naturfag kommer feil på vitnemålsprotokoll
En feil gjorde at faglærer i naturfag ble hentet fra KRL istede, denne er nå fikset.
Utført
1603
Henvis til riktig lovverk på vitnemål
Korrekt dato er nå satt for privat og friskoler
Utført
1614
Nynorsk versjon av vitnemålsprotokollen
Gjennomgått oversettelsen fra bokmål.
Utført
1600
Skolenavn får ikke plass på vitnemålet
Feltet er utvidet med ca 2 cm.
Utført
Karakter
1629
Føring av stort gyldig fravær

Dersom det på grunn av stort gyldig fravær eller andre særlige grunner heller ikke foreligger terminkarakter, føres to vannrette streker i rubrikken for standpunktkarakter. I merknadsfeltet føres Ikke karaktergrunnlag (FAM21), alternativt Jf. vedlegg som fagmerknad og vedleggstekst Ikke karaktergrunnlag.

 
Dette har vi nå lagt inn støtte for.
Utført
Karakter
1604
Mulighet for å endre år for karakter (V07/V08)

Har lagt til Termin i dialogen "Merknad til karakter".

Pluss Termin kolonne på flippen "Merknad til karakter" hvor en ved og høyreklikke en Termin føring kan kopiere terminen til hele klassen for gitt fag.

 

Termin skal kun føres for fag der standpunktkarakteren kommer fra en annen termin, typisk nok Mat og helse og Musikk.

Utført
Karakter
1608
Språklig fordypning på vitnemål
Fordypning i engelsk, samisk og norsk kom ikke med på vitnemålet. Det er nå fikset.
Utført
Karakter
1606
Føring av syk/ikke møtt til eksamen

Syk/ikke møtt på eksamen skal skrives som "Eksamen ikke avlagt" i karaktermerknaden.

Har lagt inn karaktermerknaden som valg.

Utført
Karakter
1610
Karakter deltatt skal komme ut som "Deltatt" og ikke "d"
Samme for "f" - "Fritatt"
Utført
Karakter
1617
Oversetting til nynorsk: Merknad på eleven
Forslag til merknad var tidligere kun på bokmål, de er nå oversatt til nynorsk.
Utført
Rapport
1631
Filter på målform i vitnemålsutskriften
Har satt inn filter på målform i vitnemålsutskriften, slik at man kan bytte vitnemålsformular på skriveren når man skal skrive ut vitnemål på annen målform.
Utført
Rapport
1628
Prøvekarakter kommer på karakterutskrift

Hvis det er satt prøvekarakter kommer denne med på karakterutskriften. Ettersom det er klagefrist er dette feil.

Det er nå innført valg for å ta med eksamenskarakterer eller ikke.

Utført
Rapport
1630
Sluttede elever på vitnemålet
Har tatt bort sluttede elever fra vitnemålsutskriften
Utført
Rapport
1632
Standpunktkarakterer i karakterutskrift
Nytt opplegg for å vise standpunktkarakterer i karakterutskriften. På karakterer som er avsluttende før 10.årstrinn kan man nå fastsette hvilken termin som er avsluttende slik at dette kommer riktig på karakterutskriften. Avsluttende termin fastsettes i samme skjermbilde hvor man fører karaktermerknad.
Utført
Rapport
1621
Bedre plass til underskrift på vitnemål
Har satt av litt større plass til å skrive under vitnemålet.
Utført
Rapport
1619
Mangler i rapport til inntakskontoret
Har gått gjennom rapport til inntakskontoret og sørget for at alle karakterene som skal være med blir med i filen.
Utført
Rapport
1602
Vitnemålskarakterprotokoll (VO)
Fjernet tekst om ugyldig i vitnemålkarakterprotokollen (VO)
Utført
Rapport
1601
Vitnemålsrprotokoll, feil i nynorsk utgave

- naturfagkarakteren kom ikke med

- feil ved visning engelsk skriftlig
- norsk som andrespråk side 6
- fagnavnet kommer ikke ut på side 13

Feilene er nå fikset.

Utført