Wis Skole

Wis Skole Versjon 27b, 17.06.2008

Antall punkt: 6

Område Tekst Status
Karakter
1635
Feil i valg for merknad på vitnemål/vedlegg til vitnemål

Valglisten for merknad på vitnemål/vedlegg til vitnemål hadde noen trykkfeil. Fagkodene PTV0008 og PTV0010 hadde en 0 for mye. I tillegg var det feil i datoformatet som er angitt for merknaden "Fulgt opplæringen fra <ddmmåå>". Valgene er nå korrigert på skjemaet en får opp når en høyreklikker en karakter  og velger "Merknad på Elev".

Utført
Karakter
1634
Feilmelding på skjema Karakter - Merknad

I enkelte tilfeller oppstod det en feil i skjema Karakter, flipp Merknad når en redigerte data i kolonnen Merknad (vedlegg). Feilen berørte ikke dataene som ble lagret i databasen, men var kun til sjenanse for brukeren.

Feilen er rettet.

Utført
Karakter
1640
Slette informasjon om termin førte til at karakter ble slettet
Dersom en slettet innhold i feltet Termin på skjema Karakter, flipp Merknad på karakter, så var det en feil som gjorde at karakteren ble slettet i stedet for informasjon om termin. Denne feilen er nå rettet slik at riktig felt blir slettet.
Utført
Rapport
1638
Problem med printknapp på forhåndsvisning
Trøbbel med printknapp på forhåndsvisningsskjema gjorde at denne knappen er tatt bort. Bruk printknapp over flippene "Utvalg" og "Forhåndsvisning".
Utført
Rapport
1639
Strek i prøveform ved ikke avholdt eksamen
I eksamen hvor det er ført "-" som karakter kom det opp prøveform i vitnemålet. I henhold til retningslinjer for føring av vitnemål skal det føres 2 vannrette strek ("--") i kolonnen eksamensform hvis eksamen ikke er gjennomført, uansett årsak. Dette er nå løst slik at vitnemålet kommer ut i henhold til retningslinjene.
Utført
Rapport
1637
Vitnemål - Feil med nynorske tekster
En del av tekstene på vitnemålet var ikke oversatt korrekt til nynorsk. Dette gjaldt blant annet karakterene "1 - ein", "Friteken" og teksten "Stad og dato". Alle disse tekstene kommer nå ut med korrekt nynorsk versjon.
Utført