Wis Skole

Wis Skole Versjon 27d, 16.09.2008

Rettet mangel i karakterstatistikk, innført avgiverskole i fil til PAS

Antall punkt: 3

Område Tekst Status
Elevdata
1685
Avgiverskole (7.årstrinn)
Det er nå innført nytt felt på eleven: Avgiverskole. Du finner det under flippen Ekstra opplysninger under skjermbildet Elevdata. Benyttes til å angi hvilken skole eleven gikk på i 7.årstrinn. Blir med i eksporten til PAS i forbindelse med Nasjonale prøver.
Utført
Flyttemelding
1575
Flyttemelding - merknadsfelt blir ikke skrevet ut
Merknadsfeltet i flyttemeldingen har skrevet over teksten nedenfor dersom det inneholdt flere linjer. Fikset det slik at merknadsfeltet utvides i henhold til antall linjer.
Utført
Rapport
1641
KRL mangler i utskriften Karakterstatistikk papir
Fikset feil som gjorde at standpunktkarakteren i KRL ikke kom med i utskrift av karakterstatistikk.
Utført