Wis Skole

Wis Skole Versjon 30, 02.10.2009

Det er rettet en god del kjente feil, ny funksjonalitet er lagt til, samt at eksport til GSI på plass. Det er også med en testeksport til Feide (XML) i denne versjonen.

Antall punkt: 30

Område Tekst Status
Elevdata
1969
Elevdata - Foresatt - Status er ikke koblet mot databasen
Feltet status på foresatt 1 og 2 oppdaterer seg ikke ved bytte av elev. Dette er nå fikset.
Utført
Elevdata
1570
SFO-informasjon ved overføring
Ved overføring av elever til nytt skoleår har SFO-informasjon ikke blitt tatt med over til nytt skoleår. Dette er nå fikset.
Utført
Elevdata
1957
Skjul elev fra off. lister
Mulighet til å skjule elever fra offenlige lister er lagt til som avkryssingsvalg under ElevData. Det er i tillegg lagt til filter på dette på utvalgene til klasseliste 1 til 5, samt telefonlisten.
Utført
Elevdata
1309
Pårørende på foresatte
Det er laget mulighet for å registrere pårørende på foresatte med telefon og e-post adresse.
Utført
Elevdata
1262
Personale og foresatte i grupper
Det er laget funksjonalitet for å kunne legge både foresatte og lærere i gruppe sammen med elevene. Foresatte og lærere kan legges til i de forskjellige gruppene på samme måte som elever, ved høyreklikk og Legg til gruppe.
Utført
Felles
1669
Integerasjon mot FEIDE
Første versjon av en testeksport til FEIDE er laget i denne versjonen, og skolene kan teste dette mot FEIDE. Alle feil kan rapporteres til WIS.
Utført
Felles
1980
Nye felt for kommuneinformasjon
Det er lagt til nye felt for utfylling av kommuneinformasjon under Skolen - Generelt.
Utført
Flyttemelding
787
Utskriftsdato på flyttemelding
Det er lagt til et nytt felt for utskriftsdato på flyttemeldinger. Feltet kan legges til under Oppsett - Flyttemelding.
Utført
Grupper
1978
Fjerne tittel på gruppemerknad
Det er ikke mulig å fjerne satt tittel på merknadskolonner på grupper. Dette er nå fikset.
Utført
Grupper
1973
Feil i flytting av medlemmer mellom grupper
Det oppstår en feilmelding hvis man ønsker å flytte flere elever, foresatte eller lærere mellom grupper. Dette er nå fikset.
Utført
Grupper
1695
Hopp til elevdata fra grupper
Det er laget funksjonalitet for å kunne hoppe direkte til elevdata ved dobbeltklikk på elever i grupper.
Utført
Import/Eksport
1974
Nye felt i eksport til fotofirma
Felt for foresattes mobiltelefon og e-post er lagt til i eksporten til fotofirma etter ønske.
Utført
Import/Eksport
1970
SFO-informasjon i eksport av elevdata
Felt for SFO-informasjon er lagt til i eksporten av elevdata etter ønske fra brukere.
Utført
Import/Eksport
1931
Oppdatert importspesifikasjon på nettsiden til Wis Skole
Importspesifikasjon som ligger tilgjengelig på våre nettsider for Wis Skole er oppdatert med nye felt fra de siste versjonene av Wis Skole.
Utført
Import/Eksport
1952
Eksport til GSI
Det er laget funksjonalitet for eksport av elevdata til Grunnskolens informasjonssystem (GSI) under Utskrifter - Eksport til GSI, fil.
Utført
Import/Eksport
1940
Langt gruppenavn under eksport
Valglisten for gruppenavn under Eksport - Elevdata er utvidet slik at den takler lengre gruppenavn enn tidligere.
Utført
Karakter
1894
Prosjekt under karakterføring fra og med skoleåret 2009-2010
Prosjekt under karakterføring er ikke lenger gyldig fra og med skoleåret 2009-2010, og vil derfor bli skjult ved valg av skoleår 2009-2010 eller nyere.
Utført
Oppsett
1591
Foresatte med duplikater oppdateres ikke
Hvis man endret informasjon i foresattregisteret etter at man har vært inne på oppsett - foresatte så oppdaterte ikke den informasjonen seg i oversikten over antall duplikater. Dette er nå fikset.
Utført
Personale
1976
Kun nummer i personnummer
Hvis det finnes bokstaver eller andre tegn i personnummeret på personale får brukeren en feilmelding ved eksport. Det er nå laget sjekk ved innskriving av personnummer på personale som kun validerer numeriske verdier i dette feltet.
Utført
Rapport
1979
Elevtall - feil i summering
En feil ved summering av elever i enkelte sammenhenger på rapporten Elevtall er fikset.
Utført
Rapport
1975
Felt i min klasseliste oppdateres ikke
Hvis man velger et felt i min klasseliste så oppdateres ikke automatisk forhåndstekster i de andre feltene. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
1589
Filtrer klasseliste i rapporter for avgangselever
Ved utvalg i rapporter for avgangselever (vitnemål, vitnemålsprotokoll m.m.) blir det nå filtrert på klasser som tilhører klassetrinn 10.
Utført
Rapport
1636
Fritatt og Deltatt på karakterutskrifter
Karakterutskrift for GR og VO kommer med karakterene F og D i stedet for fritatt og deltatt. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
1739
Ikke vis kontaktlærer ved utvalg på alle klasser
Hvis man i min klasseliste velger som utvalg på klasser så vises alle kontaktlærere. Dette er fikset ved at kontaktlærer skjules hvis alle klasser er valgt. I tillegg til dette er det blitt valgfritt å vise utvalgsinformasjon på utskriften.
Utført
Rapport
1643
Sorter elever med aa i utvalg
Sortering av utvalg på elev under utskrifter tar nå hensyn til innstillinger som er satt under Oppsett med tanke på sortering av aa/å.
Utført
Rapport
1517
Valg om foresatte bor sammen eller ikke
Det er laget valgmulighet i elevdata på om foresatte bor sammen eller ikke. Utskrift av etikett er oppdatert til å ta hensyn til dette ved utskrift.
Utført
Rapport
1880
Feilmelding ved utvalg på klasse
Man kan få feilmelding hvis man bytter mellom rapporter hvor man har filter på klasse, hvis man har valgt klasse på en annen rapport. Valgt klasse i klassevelgeren blir da blank i stedet for første tilgjengelige klasse i listen. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
1972
Foresattes fødselsnummer ved utskrift og eksport
Det er fikset funksjonalitet for å kunne velge å ha med foresattes fødselsnummer på utskrift fra min klasseliste og eksport via eksportskjemaet i Wis Skole.
Utført
Rapport
1950
Ny rapport: Telefonliste
Ny rapport med navn Telefonliste er laget i denne versjonen som tilsvarer klasseliste 5, men med all kontaktinformasjon listet opp.
Utført
Rapport
1965
Kontaktlærere som har sluttet
Alle rapporter som inneholder kontaktlærer er endret til å ta med alle kontaktlærer uavhengig om de har sluttet eller ikke.
Utført