Wis Skole

Wis Skole Versjon 28b, 13.12.2008

Oppdatert karakterprotokoll

Antall punkt: 5

Område Tekst Status
Import/Eksport
1745
Eksport - personale: ny kolonne med klasseinfo
Det er lagt inn ny kolonne under Eksporter - Personale som inneholder info om hvilke klasser en lærer er tilknyttet.
Utført
Karakter
1748
Overføre karakter fra KRL til RLE
Det kjøres nå en rutine som overfører karakter fra KRL til RLE i skoleåret 2008-2009. Rutinen sjekker om det allerede er ført karakter i RLE, og den blir eventuelt ikke overskrevet. Rutinen kjøres automatisk ved oppstart.
Utført
Karakter
1749
Ta med karaktermerknader ved kopiering av karakter mellom terminer

Kopieringsrutinen for karakterer mellom terminer (f.eks. musikk, mat og helse o.l.) har ikke tatt med karaktermerknader som har blitt ført. Det er nå fikset.

 

Hvis du allerede har kjørt kopieringsrutinen må du fjerne karakteren som har blitt overført og kjøre kopifunksjonen på nytt for at karaktermerknaden skal bli med.

Utført
Rapport
1691
Karakterprotokoll
Har oppdatert karakterprotokollen i forhold til nye fag i skoleåret 2008-2009, samt laget egen side for de samiske fagplanene for naturfag, samfunnsfag, doudji, musikk og mat og helse.
Utført
Rapport
1747
Sjekk klasseliste 4, telefonnr foresatte
Et problem med Klasseliste 4 gjorde at telefonnr til foresatte ikke kom opp dersom man ikke har fylt inn både Telefon arbeid og hjemme. Det er nå fikset.
Utført