Wis Skole

Wis Skole Versjon 28d, 01.03.2009

Mindre feilkorreksjoner og nye fagkoder

Antall punkt: 4

Område Tekst Status
Elevdata
1774
Feil i Skolen-skjermbildet
Brukere uten endretilgang til Skolen-skjermbildet fikk feilmelding når de gikk inn under Skolen, og alle klasser for alle skoleår ble vist. Dette er nå fikset.
Utført
Elevdata
1769
Feil i filtrering i foresatte-flippen
En svakhet i filtreringen i foresatteflippen under Skolen gjorde at det i enkelte tilfeller kunne komme flere foresatte enn det skulle i oversikten. Feilen var at de ulike kriteriene operererte uavhengig av hverandre. Dette er nå fikset.
Utført
Felles
1771
Oppdatere rutine som beregner lisenskoden i WisSkole

Det er rettet en feil i rutinen som sjekker lisenskode i Wis Skole slik at skolene kan begynne å registrere programmet for skoleåret 2009-2010.

 

Skoleåret 2009-2010 blir automatisk lagt inn ved denne oppgraderingen.

Utført
Karakter
1770
Nye fagkoder for kristne privatskoler

Oppdatering av fagkoder til kristne privatskoler.

Lagt inn visning av fagkode i fagskjermbildet under Oppsett slik at det er lettere å se hvilket fag som skal vises/krysses av.

Oppdatert karakterprotokollen med de nye kristendomsfagene.

Utført