Wis Skole

Wis Skole Versjon 28e, 27.02.2009

Klargjort for testeksamen, nye felt for import, rettet en del småfeil

Antall punkt: 15

Område Tekst Status
Elevdata
1788
Feilmelding når man åpner skolen uten redigeringstilgang
Feilmelding når man åpner skolen uten redigeringstilgang. Dette er nå fikset.
Utført
Elevdata
1790
Knappen "Fjern foresatt" er alltid aktiv
Fjern foresatt-knappen er deaktivert når det ikke er valgt foresatt på elev.
Utført
Elevdata
1782
Melding ved fjerning av foresatte
Brukeren får nå advarsel ved fjerning av foresatte.
Utført
Import/Eksport
1775
Eksamen - støtte for testeksamen

Det er åpnet for at alle skoler skal kunne gjennomføre eksamen som IKT-basert eksamen våren 2009. Dette omfatter alle prøver med unntak av matematikk (fagkode mat0010).

 

I den forbindelse vil det i perioden 14. til 30. april være mulig å gjennomføre test av IKT-basert eksamen. Wis Skole støtter nå eksport av elever og grupper til denne testgjennomføringen. Dette gjøres på følgende måte:

 • start Wis skole
 • gå på Eksamen
 • velg Registrering
 • opprett ny gruppe
 • gi gruppen navn, sett kryss i feltet Testeksamen
 • la testvariant stå blankt, og angi EXTEST9 som fagkode og EXTEST som testperiode
 • man kan opprette så mange prøvegrupper man vil med tilsvarende verdier
 • legg inn elever og ansvarlig faglærer i gruppen(e)
 • gå på Eksport
 • kryss av i feltet Testeksamen
 • velg filplassering og filnavn ved hjelp av knappen Velg
 • klikk Lag xml-fil for å lage filen
 • Utført
  Import/Eksport
  1777
  Ta med flere felt i eksport/import

  Vi har nå støtte for flere felt i eksport/importfunksjonen:

  - frie felt på elev (FriTekst1-3, FriJaNei1-3)
  - avgiverskole (navn og orgnr, endre sqllegge til felt for import)

  - merknad på elev (rutine for å endre linjeskift til punktum + space, legge til felt for import)

  Utført
  Rapport
  1795
  Ekstra strek under tabell i rapport Klassetabell
  Dukket opp en ekstra strek under selve tabellen i rapporten Klassetabell. Dette er fikset.
  Utført
  Rapport
  1801
  Rapport "Elever pr. programfag"
  Uaktuell fra og med skoleåret 2008-2009 og skjules dermed fra lista.
  Utført
  Rapport
  1800
  Rapport "Elever pr. tilvalgsfag"
  Uaktuell fra og med skoleåret 2008-2009 og skjules dermed fra lista.
  Utført
  Rapport
  1803
  Rapport "Elevliste med programfag"
  Uaktuell fra og med skoleåret 2008-2009 og skjules dermed fra lista.
  Utført
  Rapport
  1804
  Rapport "Elevliste med språkvalg"
  Uaktuell fra og med skoleåret 2008-2009 og skjules dermed fra lista.
  Utført
  Rapport
  1805
  Rapport "Elevliste med tilvalgsfag"
  Uaktuell fra og med skoleåret 2008-2009 og skjules dermed fra lista.
  Utført
  Rapport
  1798
  Rapport "Etikett personale"
  Blank linje for administrator kommer på utskriften. Dette gjelder hvis kun fornavn eller kun etternavn er utfylt på personale. Dette er fikset slik at navnet kommer uansett.
  Utført
  Rapport
  1796
  Rapport "Personale"
  Blank linje for administrator kommer på utskriften. Dette gjelder hvis kun fornavn eller kun etternavn er utfylt på personale. Dette er fikset slik at navnet kommer uansett.
  Utført
  Rapport
  1797
  Rapport "Personaltabell"
  Blank linje for administrator kommer på utskriften. Dette gjelder hvis kun fornavn eller kun etternavn er utfylt på personale. Dette er fikset slik at navnet kommer uansett.
  Utført
  Rapport
  1792
  Klasseliste 4 - Feil justering av titler ved liggende utskrift
  Feil justering av titler på overskriften ved utskrift av liggende klasseliste 4. Dette er nå fikset.
  Utført