Wis Skole

Wis Skole Versjon 28f, 14.04.2009

Mindre feilkorrigeringer til versjon 28e

Antall punkt: 4

Område Tekst Status
Felles
1820
Feil lisenskode 2009-10

En feil ble funnet i eksisterende lisenser som gjorde at skoler ikke fikk registrert lisens for 2009-10.

Utført
Felles
1822
Får ikke valgt faglærer

En feil gjorde at man ikke fikk valgt faglærer i forrige versjon av Wis Skole hos enkelte skoler.

Utført
Felles
1819
Samme tekstfarge og bakgrunnsfarge i karakter

En liten feil gjorde at tekstfargen på valgt post forble blå, selv om bakgrunnsfargen også ble satt til blå. Dette endres til hvit tekst, blå bakgrunn.

Utført
Felles
1821
Vanskelig å finne knappen for valg av faglærere

Knapp for å åpne oppslag av faglærere ble kun vist når man stod i posten. Dette endres til at knappen alltid vises slik som i tidligere versjoner.

Utført