Wis Skole

Wis Skole Versjon 28h, 11.05.2009

Diverse feilfiks etter omlegging, fiks av eksport/import, tilrettelegging for pilotering av prøver (PAS).

Antall punkt: 10

Område Tekst Status
1838
Fravær i karakterutskrift

Ved null dager og timer i fravær står det blank i karakterutskriften i stedet for 0 dager og 0 timer.

Utført
Elevdata
1837
Pil opp/ned virker ikke i listen over klasser under Skolen

Det er ikke mulig å bla i klasselisten ved pil opp/ned.

Utført
Felles
1846
Tipstekst for lister

Diverse lister i Wis Skole viser ikke tipstekst.

Utført
Grupper
1831
Legg flere elever inn i gruppe gir feilmelding

Brukere får feilmelding hvis man prøver legge til flere elever til en gruppe via høyreklikk i klasselistene.

Utført
Import/Eksport
1832
Feil med eksport/import

Det har sneket seg inn feil i eksport og importfunksjonen i WisSkole. Dette er nå fikset.

 

Skolene må eksportere data på nytt før data kan importeres inn til ungdomsskolen.

Utført
Import/Eksport
1843
Fødselsdato i eksport til fotofirma

Ta med fødselsdato under eksport til fotofirma.

Utført
Karakter
1834
Feil ved lagring av karaktermerknader

Feil ved lagring av karaktermerknad. Dette er nå rettet opp.

Utført
Karakter
1842
Feilmelding i karaktergrid

Ved bruk av pil opp/ned etter redigering i karaktermodulen får man en feilmelding. Dette er nå fikset.

Utført
Karakter
1844
Ta med termin ved kopiering av karakter mellom terminer

Ved kopierng av karakter mellom terminer, skal kopieringen også ta med termininformasjon.

Utført
PAS
1833
Pilotering av nasjonale prøver (PAS)

Funksjonalitet for pilotering i nasjonale prøver (testprøve).

Utført