Wis Skole

Wis Skole Versjon 28i, 26.05.2009

Korrigering av diverse feil funnet i tidligere versjoner, samt vitnemålsprotokoll for 2009 og nye fag/fagkoder.

Antall punkt: 5

Område Tekst Status
K-reg
1850
Feil ved import fra KReg
Problemer med import av data fra KReg hos skoler som har samiske tegn i skolenavnet.
Utført
Karakter
1853
Feilmelding ved føring av merknad på karakter

Hvis man fører en merknad under katergorien "Merknad på karakter" i karaktermodulen, og deretter trykker pil ned/opp dukker en feilmelding opp.

Utført
Karakter
1849
Feilmelding ved kopiering av karakter
Feilmelding ved kopiering av karakter mellom terminer.
Utført
Rapport
1852
Visning av klasseliste låser programmet
Enkelte skoler har rapportert at visning av rapporten Klasseliste låser programmet.
Utført
Rapport
1839
Vitnemålsprotokoll

Vitnemålprotokoll for 2009 er klar med følgende endringer fra i fjor:

- KRL endret til RLE

- Programfag til valg er endret til Utdanningsvalg

- Satt inn kolonner for kristendom for kristne privatskoler

- Side 12 med tilvalgsfag utgår

Utført