Wis Skole

Wis Skole Versjon 29, 17.09.2009

Vitnemål grunnskole og VO, pluss diverse feilfiks og forbedringer

Versjon 29 ble lagt ut 17.06.2009.

Det ble 18.06.2009 lagt ut en ny versjon 29 med minimale korrigeringer.

Antall punkt: 33

Område Tekst Status
Elevdata
1865
"Vis de som har sluttet" fungerer ikke
Valget "Vis de som har sluttet" fungerte ikke under klassen - elever, dette er nå rettet.
Utført
Elevdata
1875
Kopiering av adresse
Fikset feil som gjorde at hvis ikke foresatt 2 var registrert på eleven, og man prøvde å kopiere elevens adresse til begge foresatte, ville man få en feilmelding.
Utført
Elevdata
1864
Feil i filter for søk under skolen
Rettet feil ved enkelte søk under skolen gjorde at det dukket opp feilmelding.
Utført
Elevdata
1854
Fødselsdato mangler ved søk
Ved søk etter elever under skolen er feltet født tomt mens personnummer er fylt ut korrekt.
Utført
Elevdata
1772
Informasjon om kontaktlærer
Felt med informasjon om kontaktlærer (initialer) lagt til ved søk på elever under skolen.
Utført
Felles
1862
Melding om klasser med feil læreplan
En feil på søking etter klasser med feil læreplan gjør at man kan få opp klasser som ikke tilhører gjeldende skole.
Utført
Felles
1851
Nye fag og fagkoder
Nye fag og fagkoder for hebraisk og koreansk er lagt til, i tillegg til nye fag for skoleåret 2009-2010.
Utført
Felles
1766
Oppdatering til læreplan LK06
Da læreplan L97 ikke skal brukes lenger fases denne ut ved at alle klasser fra 7. klasse og lavere automatisk blir oppdatert til læreplan LK06. For 8. klasse og oppover vil denne oppdateringen søke etter klasser med L97, og deretter vise en liste over klasser som må oppdateres til LK06 da det kan finnes førte karakterer på disse klassene som må overføres før oppdatering til ny læreplan. Det vil heller ikke være mulig å velge L97 for nye klasser etter 2008/2009.
Utført
Flyttemelding
1867
Feilmelding ved utskrift av flyttemelding
En feilmelding dukker opp ved utskrift av flytttemelding fra deltajer på flyttemelding.
Utført
Flyttemelding
1525
Automatisk startdato på elev
Automatisk satt startdato ved opprettelse av ny elev.
Utført
Import/Eksport
1879
Poststed mangler i eksport
Poststed ble ikke med under eksport av data fra Wis Skole, dette er nå rettet.
Utført
Import/Eksport
1863
Slå av/på filter under eksport
Mulighet for å slå av/på filtrering under eksportskjema.
Utført
Import/Eksport
1660
Eksport til Excel
Flere kolonner er lagt til i eksporten til Excel (f.eks. Navn, fødselsnummer og lignende).
Utført
Import/Eksport
1764
Eksport/import av skolenavn og org.nr
Skolenavn og skolens organisasjonsnummer er lagt til ved eksport/import.
Utført
Import/Eksport
1859
Feilmelding ved åpning av eksportskjema
En feilmelding vises når man forsøker å åpne eksportskjemaet.
Utført
Karakter
1869
Endringer for føring av vitnemålsmerknad
Endret grensesnitt for føring av vitnemålsmerknader for å gjøre føringene kompatible med nye utskrifter, der en trenger vitnemålmerknadskoder.
Utført
Karakter
1868
Konvertering av elevmerknad
Elevmerknader fra og med skoleåret 2008-2009 konverteres til å støtte det nye systemet for merknadsføring.
Utført
Karakter
1858
Feil markering for karakterer med merknad
Hvis en merknad på en karakter blir fjernet, henger fremdeles grønnmarkeringen i karakterlisten igjen frem til man har forflyttet seg.
Utført
Karakter
1860
Feil ved kopiering av karaktermerknad
Feilmelding ved kopiering av karaktermerknad under redigering.
Utført
Karakter
1650
Føring av termin på merknad på karakter
Lagt til valgliste ved føring av termin på flippen merknad på karakter for enklere føring av verdier. Også endret til fast valgliste ved setting av termin på merknad på karakter skjemaet.
Utført
Oppsett
1693
Automatisk lukking av Wis Skole

Automatisk lukking av Wis Skole sørge for at programmet lukker seg selv etter inaktivitet i h.h.t angitt tid. Dette har sikkerhetsmessige årsaker, og bidrar til å man minsker antall åpne koblinger til databasen.

Denne funksjonen er etter oppdatering satt til å logge ut brukere etter en halvtimes inaktivitet. Inaktivitet vil her si at hverken mus eller tastatur har vært brukt.

Administrering av denne funksjonen gjøres under: Oppsett - Oppsett - Automatisk avslutning

Utført
Rapport
1883
Faglærere manglet i utskrift av protokoll
Noen av fagene ble ikke listet opp på siste siden i utskrift av karakterprotokoll og vitnemålsprotokoll. Denne feilen er rettet, og alle fag der det er satt opp faglærer, vil bli vist i listen.
Utført
Rapport
1878
Feil med eksamenskarakter i norsk i vitnemålsprotokoll
En feil gjorde at todelt karakter i norsk (hovedmål og sidemål) ikke kommer med i vitnemålsprotokollen for 2008-2009. Feilen er rettet. For skoleåret 2007-08 vil samlekarakter i Norsk skriftlig prøve bli vist. For skoleåret 2008-2009 vil begge prøvekarakterene i Norsk hovedmål skriftlig og Norsk sidemål skriftlig bli vist.
Utført
Rapport
1755
Ny versjon av fil til inntakskontor
Ny versjon av fil til inntakskontoret er laget (versjon 1.2.2.1).
Utført
Rapport
1857
Vitnemål 2009 - VO

Vitnemål for VO-skoler for 2008-2009 er nå klart.

Utført
Rapport
1873
Fagbetegnelse for kristendom hos privatskoler
Har endret til spesifikk fagbetegnelse for kristendom på vitnemålsprotokoll hos privatskoler.
Utført
Rapport
1877
Feil i tipstekst for vitnemålsutskrift.
Fjernet veiledning for 2-sidig utskrift, siden vitnemålen ikke lenger trenger og være på 2 sider.
Utført
Rapport
1662
Feil på rom i elevtall og klasseliste
Feil i samsvar på rom i rapportene Elevtall og Klasseliste.
Utført
Rapport
1667
Endring av kolonnetittel
Endret kolonnetittel til Tlf, arbeid for å bedre oversikten over hvilket telefonnummer det gjelder.
Utført
Rapport
1871
Trykkfeil i vitnemålsprotokoll
Rettet småfeil i nynorsk vitnemålsprotokoll.
Utført
Rapport
1861
Feil i Klasseliste 4
Feltet telefon kommer for tett inntil feltet født i Klasseliste 4.
Utført
Rapport
1689
Elevliste med bilder
Har utarbeidet en rapport som skriver ut elevbilder fra en klasse eller årstrinn. Rapporten heter Elevliste med bilder.
Utført
Rapport
1818
Frifelt i min klasseliste
Frifelt er lagt til i rapporten Min klasseliste.
Utført