Wis Skole

Wis Skole Versjon 29b, 22.06.2009

Rettet noen småfeil

Antall punkt: 6

Område Tekst Status
1917
Nye fremmedspråk i programmet
Det er laget støtte for flere fremmedspråk i programmet (bl.a. tamil, albansk, vietnamesisk, thai, osv.). Disse får man opp som valgmuligheter ved registrering av fag under karakteren Språkvalg.
Utført
1916
Veil i visning av terminbetegnelse
En feil gjorde at terminbetegnelsen (f.eks. V08) ikke kom opp i skjermbildet for merknad på karakter. Dette er nå fikset.
Utført
Karakter
1913
Feil i lagring av endringer på vitnemålsmerknad
En feil gjorde at programmet ikke lagret endringer i merknadsteksten. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
1915
Fil til inntakskontoret for voksenopplæringsskoler
Vi har nå laget mulighet for å ta ut fil til inntakskontoret for voksenopplæringsskoler.
Utført
Rapport
1914
Mulighet for å skjule vitnemålsnummer
Noen bruker vitnemålsutskriften som et alternativ til karakterutskrift, og ønsker dermed å skjule vitnemålsnummeret nederst til venstre. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
1912
Trykkfeil i forhåndstekster for vitnemålsmerknad
Det lå inne et par trykkfeil i forhåndstekster for vitnemålsmerknad. Disse er nå rettet.
Utført