Wis Skole

Wis Skole Versjon 32, 28.05.2010

Ny versjon med oppdatert vitnemål våren 2010 og mange andre forbedringer/feilrettinger

Antall punkt: 16

Område Tekst Status
Elevdata
2236
Fiks sortering i skjermbilde for oppslag mot foresatte
Skjermbildet for oppslag mot foresatte blir ikke sortert. Dette er nå fikset.
Utført
Elevdata
2220
Eget id-felt på elever og personale

Vi gir nå mulighet til at skoler kan registrere egne id'er på elever og personale. Dette gjelder spesielt på utenlandske elever. Feltet kan benyttes i forbindelse med kommunikasjon med andre systemer (Feide, læringsplattformer..).

 

Feltet må være av typen tekst, og må ha minst plass til 11 tegn.

 

I eksportene til Feide/læringsplattformer gir vi mulighet til å velge:

- kun personnr

- kun id-feltet

- personnr på de som har, ellers id..

Utført
Elevdata
2046
Søk på fødsels-/personnr
Søk på fødselsnummer fikset. Kan bruker wildcard (%) hvis man skal søke på deler av nummeret). Format: DDMMYYPPPPP.
Utført
Felles
2240
Veiviser for fjernstyring
Laget veiviser for fjernstyring slik at det blir enklere.
Utført
Felles
2238
Søk blant foresatte skiller store og små bokstaver

Når man søker blant foresatte så skiller søket mellom store og små bokstaver. Dette er nå fikset slik at det ikke tas hensyn til dette.

Utført
Import/Eksport
2241
Kopiere epostadresser fra liste med elever
Har laget mulighet til å kopiere epostadresser på foresatte i en klasse slik at de kan limes inn i Til-feltet i en ny epostmelding. Funksjonen er lagt under Skolen - Klasser. Man må markere hvilke foresatte man skal sende til, høyreklikk og velg Kopier adresser..
Utført
Import/Eksport
2237
Fikset småting i eksport til IMS

Har tatt bort skoler som child-relasjoner under kommunen siden det allerede foreligger relasjon til kommunen direkte på skolen.

Utført
Import/Eksport
2225
Endret teknologi for eksport til XML
Har byttet komponent for eksport til xml slik at vi unngår problemer knyttet til ulike dll-filer hos brukerne. En annen fordel er at filene blir mer lesbare/bedre strukturert.
Utført
Import/Eksport
2223
Korrigering av feil i eksport til Feide og It's learning

Det er korrigert flere innrapporterte feil i eksporten til Feide og It's learning.

Utført
K-reg
2228
Merknader i K-reg

- innført merknadskode på Vitnemålsmerknaden på fag tilsvarende som i Wis skole. Det betyr endring i import/eksport + endring i grensesnittet i K-reg

- gjelder både merknad på fag + merknad på elev

Utført
K-reg
2161
Problemer med å sette fokus til merknadsfeltet
Bedre visning av fokus på merknadsfeltene i K-reg (feltet blir markert grønt når det er aktivt..)
Utført
Karakter
2231
Redigeringsmulighet for fagmerknad i flippen "merknad på karakter"
Det er laget redigeringsmulighet for fagmerknad i flippen "merknad på karakter". Dette gjøres ved å dobbelklikke i aktuell merknadcelle i tabellen.
Utført
Rapport
2239
Fikset nynorskfeil i karakterutskrift
Deltatt og fritatt kom ut på bokmål selv om elevene skulle ha nynorsk. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
1756
Vitnemål V2010 - Fravær

Fravær på vitnemålet er innført etter følgende prinsipp:

•For elever som begynner på 8. årstrinn opplæringsåret 2009/2010 føres fravær i dager og timer separat for hvert opplæringsår på vitnemålet.
•For elever som begynner på 9. årstrinn opplæringsåret 2009/2010 føres fravær i dager og timer separat for 9. og 10. årstrinn på vitnemålet.
•For elever som begynner på 10. årstrinn opplæringsåret 2009/2010 føres fravær i dager og timer for 10. årstrinn på vitnemålet.

Det foreligger en innføringstakt for fravær på vitnemålet. I skoleåret 2009/2010 skal i utgangspunktet kun fravær for 10. trinn være med. Noen begynte med fraværsføring ment for vitnemålet allerede i fjor, og disse skolen kan velge å ta med fravær for 9.trinn også.

Permisjon blir trekt fra før visning av fravær på vitnemålet.

Utført
Rapport
2230
Ny fagmerknad: Forsøk

Ny fagmerknad: FAM32, med teksten "Forsøk, jf. oppl. § 1-4"

Utført
Rapport
2222
Fjerne tomme linjer fra klasselistene
I klasselistene 3 til 5 ble det stående en blank linjer hvis foresatt 1, foresatt 2 eller andre pårørende var blanke. Denne linjen fjernes nå hvis den ikke inneholder noe informasjon.
Utført