Wis Skole

Wis Skole Versjon 29d, 25.08.2009

Rettet feil i forbindelse med eksport til nasj. prøver, forbedret grensesnittet rundt eksporten, samt korrigert noen småfeil.

Antall punkt: 13

Område Tekst Status
Elevdata
1953
Mulighet for å slette foresatte

Mulighet til å slette en foresatt fra foresattregisteret.

Utført
Elevdata
1955
Feil ved registrering av KL

En feil i skjema Skolen gjorde at en fikk opp valgboks for kontaktlærer i elevlisten. Dette var tilgjengelig ved en feil, og evt. endringer som skolene gjorde, ble ikke lagret.

Valgboks er tatt bort, og kontaktlærer settes som før ved høyreklikk i elevlisten.

Utført
Elevdata
1920
Feilmelding ved innskriving av årstrinn på Klasse - Generelt

Sperret for registrering av ugyldige årstrinn på klassen under Klasse - Generelt.

Utført
Elevdata
1902
Kopiering av elever mellom skoleår

Ved kopiering av elever mellom skoleår ble ikke skjemaet Skolen oppdatert før man startet på nytt, eller byttet skoleår. Feilen er rettet.

Utført
Elevdata
1855
Skrivebeskyttelse henger igjen ved bytte av skoleår

Skjemaet Elevdata kunne ved bytte av skoleår få fargemarkering som om det var skrivebeskyttet selv om dette ikke var tilfelle. Feilen er rettet.

Utført
Elevdata
1896
Elevdata - Feil rekkefølge ved tabulator

Korrigert rekkefølge av felt når man bruker tabulator-tasten på skjema Elevdata

Utført
Felles
1919
Ingen fag under faglærere for VO-skoler

Fra og med skoleåret 2008-2009 skal VO-skoler gå over til samme fag som vanlig grunnskole. Dette er det ikke tatt hensyn til for faglærer, og listen over fag vil derfor være tom på VO-skoler for skoleåret 2008-2009 og oppover.

 

Skriv beskrivelse av det som er rettet, ikke selve feilen.

Utført
Felles
1872
Feil i søk under skolen

En feil gjorde at søk etter elev gav feilmelding når en gjorde utvalg på status. Feilen er rettet.

Utført
Import/Eksport
1936
Feil i fil til fotofirma

Diverse opplysninger om foresatte ble ikke med på fileksporten til fotofirma. Feilen er rettet.

Utført
Import/Eksport
1897
Feilmelding på utvalg i eksport

Rettet problem med eksportskjema som gjorde at en av og til fikk feilmelding.

Utført
Karakter
1904
Markering av ført merknad
Når man fører merknad på elev ble ikke feltet etter elevens navn karakterlisten markert grønt. Det kunne da se ut som om det ikke var registrert merknad på eleven. Dette er nå rettet.
Utført
PAS
1817
Endringer i eksamensmodulen - PAS

Forbedret opplegg for eksport av data til PAS i forbindelse med Nasjonale prøver. Det er nå laget en ny funksjon som oppretter alle grupper som trengs i forbindelse med Nasjonale prøver automatisk, inkludert elever og faglærere.

Se her for mer informasjon.

Utført
Rapport
1911
Valg for kontaktlærer på karakterutskrift
Viser nå alle kontaktlærere på karakterutskrift, også de som har sluttet.
Utført