Wis Skole

Wis Skole Versjon 32b, 10.06.2010

Antall punkt: 6

Område Tekst Status
Karakter
2248
Ny eksamenskarakter: F (for Fritatt)
Når rektor etter søknad fra foreldre/foresatte har fritatt en elev fra eksamen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-24 føres ”Fritatt” i rubrikken for eksamenskarakter og VMM03 ”Eleven er fritatt fra eksamen” som vitnemålsmerknad. Har lagt til nytt karaktervalg "F" for føring av eksamenskarakter.
Utført
Karakter
2247
Nytt karaktervalg for eksamen: IM
Når eleven ikke møter til eksamen, uansett årsak, skal karakteren IM (ikke møtt) føres som eksamenskarakter på vitnemålet. Vi har nå lagt til nytt karaktervalg for dette.
Utført
Karakter
2242
Feil tekst karakterutskrift fritak for karakter
Har fikset karakteren på språkfag i karakterutskriften slik at F kommer ut som Fritatt (eller Friteken) i stedet for F
Utført
Rapport
2246
Oppdatert grensesnitt mot VIGO
Har oppdatert fileksport til Inntakskontoret i henhold til ny spesifikasjon.
Utført
Rapport
2245
Vitnemål: feil ved visning av fravær
En feil gjorde at fravær ikke ble vist når det var satt inn vedleggstekst til vitnemålet. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
2244
Vitnemål: Mulighet til å velge om kontaktlærer skal være med
Gjort det mulig å velge om kontaktlærer skal være med på vitnemålet. Gjelder spesielt voksenopplæringsskoler.
Utført