Wis Skole

< Til prosjektet

Wis Skole Versjon 33, 01.09.2010

Antall punkt: 12

Område Tekst Status
Elevdata
2229
Endre tekst i nynorsk versjon på elevkort Ekstra Opplysninger
Det er funnet en liten feil i teksten på elevkartoteket (ekstra opplysninger) i nynorsk-versjonen som er korrigert. "Korleis skole gikk" er endret til "Kva for skule gjekk", og "7. årstrinn" er endret til "7. årssteg".
Utført
Elevdata
2249
Feil ang. avgiverskole

Om en legger inn Org.nr. og skolenavn for avgiverskole kommer den skolen en er innlogget som på utskrift (Eksport). 

Har nå endret eksporten:

- dagens felt Avgiverskole endret til Skole (både navn og orgnr)

- lagt til egne kolonner for avgiverskole

- fikset import slik at den tar hensyn til nye feltnavn/kolonnetitler (dvs feltene SkoleNavn og SkoleOrgnr blir importert inn i feltene Avgiverskole og AvgiverskoleOrgnr)

Utført
Elevdata
2252
Felt for målform skal være skrivebeskyttet
En feil gjorde at det var mulig å skrive i feltet MF på klassen. Dette er nå sperret, og målform kan kun endres i elevkartoteket.
Utført
Grupper
2221
Overføre grupper mellom skoleår
Det er lagt til mulighet for å oveføre alle grupper til et angitt skoleår. Ved valg av vil alle gruppene på valgt skoleår blir overført til nytt skoleår.
Utført
Import/Eksport
2256
Feilretting/forbedring eksport til Feide og læringsplattformer
Følgende er rettet i eksport til Feide og Its learning:
- fikset rikig encoding ut i fra det som blir valgt ved eksport
- integrasjon med nytt Id-felt på elev og personale: InternId. Man har 3 muligheter for hva som skal brukes som id på personene som blir med i eksport til feide/læringsplattformer: Kun personnr, Kun internId, InternId hvis ikke personnr. Dette brukes spesielt i forhold til elever uten norsk personnr.
- nye kontroller som sjekker at det er registrert gyldig id på personene
- rettet feil som gjorde at enkelte personale ikke ble med i filen
- ved personale skiller vi mellom rollene kontaktlærer og faglærer i relasjonene mot klasse
- rettet feil som gjorde at enkelte grupper ble knyttet til feil skole
Utført
Import/Eksport
2281
Ny kolonne i eksport
Det er lagt til mulighet for å hente inn navn på elevene i formatet "Etternavn, Fornavn" for eksport av elevdata. Feltet er standard skjult, men kan aktiveres av brukeren for eksport.
Utført
Import/Eksport
2285
Feil i visning av eksportdata på skjerm
XML-flipp under Eksport-skjermbildet: oversikten byttet om på elever og lærere slik at elever ble vist som lærere og motsatt. Problemet gjaldt kun visning på skjerm. Eksporten til fil fungerte som den skulle. Dette er nå fikset.
Utført
PAS
2295
Oppdatering av eksport til nasjonale prøver

Det er gjørt følgende endringer i eksporten til PAS i Wis Skole:

  • Fagkode, Testvariant og testperiode er endret til manuell utfylling av informasjon. Disse kodene endres hvert år, så skolene må holde dette oppdatert.
  • Ved automatisk opprettelse av grupper til nasjonale prøver vil 9. trinn også bli inkludert.
Utført
Personale
2303
Nytt felt for intern ID på personal
Det er opprettet et nytt felt på personal for intern ID som blant annet brukes i eksporter til eksterne systemer.
Utført
Personale
2284
Feil ved sletting av kontaktlærer
Programmet gir feilmelding når man prøver å slette en kontaktlærer. Dette skjer når tabellen er i redigeringsmodus, f.eks. etter å ha lagt til ny kontaktlærer eller man redigerer på eksisterende. Feilen er nå fikset.
Utført
Rapport
2262
Elevliste gruppetilhørighet: vise alle elever
Utført
Rapport
2299
Sjekk sortering klasselister
Utført