Wis Skole

Wis Skole Versjon 34, 09.06.2011

Antall punkt: 30

Område Tekst Status
Elevdata
2356
InternID på foresatte
Det er lagt til et nytt felt "InternID" på foresatte under skolen. Dette feltet brukes i stedet for fødselsnummer i eksporten til Fronter.
Utført
Felles
2322
Problem med oppdatering fra versjon før 30b
Det er fikset en feil i oppdateringsrutinen fra versjoner før 30 i Wis Skole.
Utført
Felles
2276
Nytt installasjonsprogram
Wis Skole har gått over til nytt installasjonsprogram for å kunne forenkle installasjons- og oppdateringsprosessen for våre brukere.
Utført
Foresatte
2369
Feil i utskrift: Foresatte. Filter fungerer ikke på elever
Rapporten Foresatte viser foresatte med tilknyttede barn. En feil i filter gjorde at alle foresatte var knyttet til alle barn. Dette er nå rettet slik at riktige barn er knyttet til riktige foresatte.
Utført
Foresatte
2360
Personnr-kontroll på foresatte
Lagt til kontroll på personnr. på foresatte, samt validering (kun input av gyldige tegn). Dette gjelder flippen Foresatte under Skolen. Gjenstår: legge inn samme kontroll på foresatteflippene under Elevdata.
Utført
Import/Eksport
2376
Oppsett av automatisert eksport
Det blir snart lagt ut egen eksportapplikasjon som håndterer automatisert eksport av datafiler til Fronter, Feide og Its Learning. I den forbindelse har vi laget et eget eksportoppsett som ligger under System - Eksportoppsett. Her kan man sette opp de samme eksportparametrene man finner under Program Eksport, og i tillegg kan man angi tidspunkt for når eksport skal foregå. Vi legger ut egen artikkel om dette når vi publiserer eksportapplikasjonen.
Utført
Import/Eksport
1954
Integrasjon mot Fronter

Det er laget integrasjon mot Fronter. Denne er lagt i flippen XML under Eksport. Blir med i egen eksportapplikasjon når denne publiseres.

 

Utført
Import/Eksport
2351
Småfeil i eksport
Det er gjort to små korrigeringer på format av fødselsnummer og navn i eksport.
Utført
Import/Eksport
2329
Eksport til ABC Enterprise
Det er fikset noen feil ved eksporten i formatet ABC Enterprise (brukes av Feide).
Utført
Import/Eksport
2341
Eksport personale: for få tegn i epostadresser
For få tegn i epostfeltene ved eksport av personaldata. Dette er nå fikset.
Utført
Import/Eksport
2313
Godkjenning av elevopplysninger til VIGO
Skolene kan bli pålagt å innhente godkjenning fra foresatte for at en elev skal kunne overføres elektronisk til inntakskontoret. Vi har nå lagt opp til at man kan registrere om en elev skal bli med i eksport til inntakskontoret. Nytt felt Til VIGO i flippen Ekstra opplysninger under Elevdata.
Utført
K-reg
2359
K-reg: ny fagmerknad
Lagt til mulighet for å føre fagmerknaden FAM41. Ny installasjonsfil er lagt under menyvalget Nedlasting på nettsiden til Wis skole.
Utført
K-reg
2323
K-reg: feil i visning av merknad i Windows 7
I Windows 7 ble merknadsfeltet tegnet på feil måte. Dette er nå fikset.
Utført
K-reg
1945
K-reg: sjekk lagring av merknader
Har fikset feil i K-reg som gjorde at siste merknad på karakter ble lagret bare hvis man gikk til en ny celle før man klikker Lagre.
Utført
Karakter
2353
Endringer fagmerknader
FAM41: Ny fagmerknad: ”Språkoppl. ” iht rettelse av vitnemålsskrivet pr 17. januar 2011.
Utført
Karakter
2352
Fagkoder for kristendomskunnskap
Oppdatert vitnemålstekst for faget Kristendomskunnskap for katolske skoler (fagkode KRLK130)
Utført
Karakter
2333
Forhåndstekster for karaktermerknader
Det er nå lagt til mulighet for forhåndsdefinerte tekster på feltet "merknad på karakterutskrift".
Utført
Karakter
2334
Kopiere fravær fra tidligere skoleår
Det er lagt til mulighet for å kopiere fravær fra tidligere skoleår (gjelder 9. og 10. trinn) ved høyreklikk-meny i merknadsoversikten i Karakter-skjemaet.
Utført
Personale
2347
Personnr-kontroll på personale
Det er laget sjekk på personnummer på personale under Skolen.
Utført
Rapport
2365
Endringer vitnemål 2011

- oppdatert i henhold til nye retningslinjer for visning av fravær

- fjernet faget "Grunnleggende norsk" fra opplisting av fag i vitnemålet. Dette skal i stedet føres som fagmerknad på det ordinære norskfaget.

Utført
Rapport
2355
Fravær på karakterutskrift
Har gjort en del endringer i visning av fravær på karakterutskrift. Utskriften er nå mer fleksibel og f.eks. på vårtermin vise fravær for høst og vår samt fratrekk i antall dager. Man kan skjule det man ikke ønsker skal være med.
Utført
Rapport
2346
Ny versjon av VIGO: 1.2.2.6
Oppdatert eksporten til Inntakskontoret i henhold til siste spesifikasjon (versjon 1.2.2.6)
Utført
Rapport
2339
Forbedret utvalg i utskriften Klasseliste5
Det er forbedret litt på utvalget til Klasseliste nr. 5. Det er nå mulig å skjule fødselsdato og telefon.
Utført
Rapport
2306
Foresatt som er død kommer på Elevdatautskrift
Rapporten Elevdata tar ikke lenger med foresatte som har status død/passiv.
Utført
Rapport
2337
Karakterutskrift: skjul merknad for Orden/Atferd
Merknad for Orden/Atferd blir nå fjernet fra karakterutskriften hvis man ha valgt å skjule merknader i utvalget.
Utført
Rapport
2336
Karakterprotokoll viser ikke lærer i RLE samisk
Vedleggssiden som viser faglærere i karakterprotokollen tar ikke med lærere i faget RLE samisk. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
2335
Valg av "Min klasseliste" virker ikke

Fikset feil som gjorde at en ikke fikk valgt andre klasselister enn den første.

Utført
Rapport
2312
Klasseliste 5: feil ledetekst i feltet Tlf.Arbeid
Feil ledetekst i feltet Tlf.Arbeid når man har krysset av for Tlf.hjemme i utvalget. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
2328
Karakterutskrift: språk som obligatorisk fag
Tidligere ble språk tatt med i listen over valgfag i karakterutskriften. Vi har nå flyttet språk inn i listen over obligatoriske fag.
Utført
Rapport
2260
Språkvalget Teiknspråk på vitnemålet
Språkvalget Tegnspråk kom ikke med i vitnemålet og fil til inntakskontoret hvis fagnavnet var skrevet på nynorsk (Teiknspråk). Dette er nå fikset.
Utført