Wis Skole

Wis Skole Versjon 33c, 13.12.2010

Antall punkt: 7

Område Tekst Status
Elevdata
2279
Foresatte - muligheter for filter på gruppe
Det er laget mulighet til å filtrere flippen Foresatt under Skolen på gruppe. Man kan fra før av legge foresatte inn i gruppe ved å først opprette gruppa under Gruppe-flippen, og så gå på flippen Foresatt og høyreklikke på ønsket foresatt.
Utført
Felles
2304
Automatisk avgiverskole
Hvis en skole som har 1. til 10. trinn kopierer elever fra 7. til 8. trinn (barneskole til ungdomsskole), skal avgiverskole automatisk settes til gjeldende skole. Dette kan overstyres på den enkelte klasse ved å velge alle elevene i en klasse, og angi avgiversskole i meny.
Utført
Karakter
2253
Feil tipstekst for Karaktergrid
Gammel tipstekst som ikke er korrekt lenger er korrigert i karaktermodulen.
Utført
Karakter
2321
Nytt fag: Arbeidslivsfag

Lagt inn nytt fag: Arbeidslivsfag

Faget kommer med i karakterutskrift og karakterprotokoll.

Utført
Personale
2308
Eksport av personaledata - ta med de som har slutta

Det var en feil i eksport av data for personalet (Program - Eksporter - Personlae). Kryssboksen for "Ta med personale som har slutta" viste motsatt av det den skulle. Dette er nå fikset.

Utført
Rapport
2278
Karakterutskrift og underskrift
Nytt valg i utvalget for karakterutskrift, hvor man kan velge om det er foresatte eller elev som skal skrive under.
Utført
Rapport
2258
Karakterutskrift: kluss med lange fagmerknader ved sideskift
Karakterutskrift: når det er mange fag med lange fagmerknader blir utskriften på flere sider. En feil gjorde at merknaden ble flyttet til neste side, mens faget sto igjen på forrige. Dette så litt dumt ut, og er nå fikset slik at faglinjene holder sammen og blir flyttet til neste side hvis det ikke er plass på forrige side.
Utført