Wis Skole

Wis Skole Versjon 35, 14.12.2011

Antall punkt: 15

Område Tekst Status
Import/Eksport
1993
Eksportapplikasjon

Det er laget egen eksportapplikasjon for Wis skole. Den kan konfigureres fra Wis skole, hvor innstillingene lagres/hentes til/fra en ini-fil.

Applikasjonen kan eksportere data til Feide, Its learning og Fronter.

Eksportapplikasjonen kan enten kjøres manuelt, eller settes opp som en schedule i Windows.

Det genereres en generell systemlogg hver gang applikasjonen kjøres. Eventuelle feildetaljer på de ulike eksportene skrives til egne loggfiler som beskriver eventuelle feil/mangler i datagrunnlaget. Dette gjelder f.eks. feil/mangler i fødselsnr, manglende internid o.l.

Etter hver skal vi lage en service-applikasjon som kan settes opp til å kjøre eksporten automatisk ut i fra angitte tidsintervaller.

Utført
Import/Eksport
2371
Eksport til FEIDE tar med system brukere
Eksport til FEIDE tar med brukerne som er lagt inn under System. Disse blir nå fjernet fra eksporten.
Utført
Import/Eksport
2420
Eksport Feide/Fronter/Itslearning: filter på skoler
Laget utvidet støtte for filter på skoler i eksport til Feide/Fronter/ItsLearning. Nå kan man f.eks. velge flere skoler. Tidligere kunne man kun velge en skole eller alle skoler.
Utført
Import/Eksport
2423
Eksportoppsett, ta med skoleår og skoler
Eksportoppsett: tatt med mulighet til å velge skoleår + skoler i eksportoppsettet. Skoler blir vist som en liste med org.nr i konfigurasjonsfilen.
Utført
Import/Eksport
2422
Eksport ABC Enterprise: mange korrigeringer

Har rettet mangler i feltdefinisjoner i eksport til ABC enterprise.

Kortnavn og skolenavn ble vist med samme navntype, noe som medførte at import i Feide kun tok med det ene navnet. Det er nå fikset slik at kortnavn blir vis med navntype "acronym".

Utført
Import/Eksport
2421
Eksport ABC Enterprise: ta med ansattkode
Utført
Karakter
2427
Ny fagmerknad: Dokumentert fravær
I henhold til nye retningslinjer for føring av vitnemål har vi lagt inn ny fagmerknad for eksamenskarakterer: Dokumentert fravær.
Utført
Karakter
2426
Ny vitnemålsmerknad: Se vedlegg
Lagt til nytt valg for vitnemålsmerknad: Se vedlegg. Dette ut i fra de nye retningslinjene for føring av vitnemål.
Utført
Personale
2411
Feil i personnrkontroll på personale
Rettet feil i personnr-kontrollen på personale.
Utført
Personale
2416
Velge gruppe i utskrift etikett personale
Lagt til mulighet til å filtrere utskriften Etikett personale på gruppe.
Utført
Rapport
2398
Manglende faglærere i protokollene

Vitnemålsprotokollen: lagt til faglærer i RLE samisk

Karakterprotokollen: lagt til faglærer i kristendomsfag

Utført
Rapport
2368
Rydde i gamle rapporter
Ryddet bort rapporter som viste tilvalgsfag og programfag.
Utført
Rapport
2410
Feil i elevtall i klasselister
Har fikset klasseliste1 slik at den viser riktige elevtall når man har valgt å vise alle klasser.
Utført
Rapport
2413
Foresatte-utskrift: Tar med elever som har sluttet
Har endret utskriften "Foresatte" slik at den skjuler elever som har gått ut fra skolen samt elever som er markert som "Sluttet".
Utført
Rapport
2332
Ta hensyn til foresattstatus i flyttemelding

Foresatte med status passiv eller død blir ikke med på flyttemeldinger lenger.

 

En feil har gjort at INGEN foresatte kom opp i flyttemeldinga dersom det var angitt status på foresatt. Det er nå fikset.

Utført