Wis Skole

Wis Skole Versjon 34b, 21.06.2011

Antall punkt: 7

Område Tekst Status
Karakter
2395
Direkte redigering av karaktermerknad under flippen Merknad på karakter
I versjon 34 ble opplegget med fagmerknad for karakterutskrift endret. Det ble gitt mulighet til lå koble merknaden mot en fagmerknadskode. I den forbindelse ble kolonnen for fagmerknader sperret for direkte redigering, og man måtte dobbelklikke i merknadskolonnen og føre merknaden i eget skjermbilde. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at dette føltes tungvindt, så vi har åpnet for direkteredigering igjen. Dette gjelder feltet Merknad (karakterutskrift) under flippen Merknad på karakter.
Utført
Karakter
2396
Ny eksamenskarakter for voksenopplæring: Godkjent

Enkelte VO-skoler tilbyr realkompetansevurdering av voksne i grunnskolen. Her skal det settes "Godkjent" som eksamenskarakter i de fag det gjelder, med fagmerknaden FAM18 - Realkompetansevurdert. Vi har nå laget støtte for å føre denne karakteren og merknaden slik at det kommer med i vitnemålet.

Imidlertid er ikke VIGO klar for å ta i mot denne karakteren, så disse elevene må utelates fra eksport til inntakskontoret. Det gjøres på følgende måte:

- gå på Skolen - Klasser

- dobbelklikk på aktuell elev

- gå på flippen Ekstra opplysninger

- fjern avkrysning i feltet Til VIGO

Utført
Personale
2393
Feil ved oppretting av nytt personale
Enkelte fikk feilmelding ved oppretting av nytt personale. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
2391
Karakterprotokoll/vitnemål voksenopplæring
Har oppdatert tekst på framsiden av karakterprotokollen samt lovtekst i vitnemålet for voksenopplæringsskoler.
Utført
Rapport
2390
Oppdatert vitnemålsprotokoll med faget RLE samisk
Karakterer i faget RLE samisk kom ikke fram på vitnemålsprotokollen. Dette er nå fikset. Merk at karakteren kom riktig ut i vitnemålet, men ikke i utskrift av karakterprotokoll.
Utført
Rapport
2394
Rettet mangel i fil til inntakskontor

Rettet en mangel i fil til inntakskontoret. Dette gjelder elever som mangler avsluttende karakter i et eller flere av fagene musikk, mat og helse og kunst/håndverk. Ref punkt 4.7 i retningslinjene for føring av vitnemål i grunnskolen. Disse elevene skal ha blank karakter i aktuelt fag, og påføres fagmerknaden FAM01. Siden karakteren var blank kom ikke faget med i fil til Inntakskontoret. Dette er nå fikset.

Utført
Rapport
2392
Rettet skjønnhetsfeil i vitnemålet
Har rettet skjønnhetsfeil i visning av fravær på vitnemålet. Det manglet et par mellomrom + et par kolon.
Utført