Wis Skole

Wis Skole Versjon 35b, 13.01.2012

Antall punkt: 7

Område Tekst Status
Import/Eksport
2449
Feil i fil til Vigo

VIGO har endret kodeverk for betegnelse av hvilket halvår som rapporteres (også kjent som Termin). Tidligere ble dette identifisert med kodene T1/T2, men riktige verdier er nå H1/H2.

Wis Skole brukte i versjon 35 de gamle kodene, og dette førte til at skolene fikk feilmelding når de lastet opp fil til Vigo. Vi har nå rettet eksporten slik at den bruker de nye kodene, og skolene kan nå rapportere til Vigo uten feil.

Utført
Import/Eksport
2380
Overføring av grupper feiler

Kopiere gruppemedlemmer mellom år. Valget <Alle> har ikke virket. Dette er nå fikset slik at man kan kopiere over alle gruppene. Merk at elevene må være kopiert inn i det nye skoleåret på forhånd, og at 10.trinn-elever ikke blir overført.

Utført
Import/Eksport
2445
Feil i eksport til K-reg
Skoler som kjører Wis skole med Advantage databaseserver fikk feilmelding ved eksport av fil til K-reg. Dette er nå fikset.
Utført
Karakter
2444
IV som mulig karaktervalg på utdanningsvalg
Lagt til IV som mulig karaktervalg på fag hvor det ellers føres kun Deltatt. F.eks. Utdanningsvalg og Elevrådsarbeid.
Utført
Personale
2442
Feil i bildevisning personale
En feil gjorde at samme bilde kom opp på alle personale. Dette er nå rettet.
Utført
Rapport
2443
Gruppetabell: feil i sortering
Ble sortert kun på nr. Fikset rapporten slik at den også kan sorteres på navn.
Utført
Rapport
2433
Tabellutskrifter: flere kolonner
Utvidet klassetabell og gruppetabell til å støtte 35 kolonner
Utført